Samenwerking en innovatie

Als netwerk zetten we in op projecten waar samenwerking een meerwaarde betekent om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken. We zetten in op sociaal innovatieve acties om een antwoord te bieden op lokale noden die we detecteren. In wat volgt kan je enkele voorbeelden vinden van samenwerkingsmodellen en nieuwe projecten.

Samenwerking en innovatie