Netwerk SaRA  / Innovatie

Alert

Aanklampende woonbegeleiding voor huurders met een problematische woonattitude en een complex dossier. De partners in deze samenwerking zijn CAW Antwerpen, ADIC, Mobilant, Multiversum en Ondo.

Versnelde toewijzing naar sociale huisvesting

Elk jaar kunnen de partners van SaRA beroep doen op een aantal plaatsen voor mensen die nood hebben aan een versnelde toewijzing van een sociale woning op het grondgebied van Stad Antwerpen. Werp hier een blik op de samenwerking!

Kruispunt Voorkempen van start

Kruispunt Voorkempen werkt CAW Antwerpen samen met Kadodder, OC Clara Fey en Psychiatrisch centrum Bethanië.

Bemoeizorgteam dak- en thuislozen

Het Mobiel Psychiatrisch Team (MPT) voor dak- en thuislozen in Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen Multiversum, ZNA, CAW Antwerpen en Stad Antwerpen.

10-daagse van de GGZ

Van 1 tot 10 oktober tellen we samen af naar de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid.

Outreach dubbeldiagnose

Het outreachteam richt zich tot (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen.

Veerkracht wonen

Het proeftuinproject “Veerkrachtwonen” is gericht op een specifieke doelgroep van jongvolwassenen (leeftijdscategorie 18-25 jaar) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-profiel).
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.