Netwerk SaRA  / Actualiteit

3 webinars rond participatie van kinderen en jongeren in de GGZ

7 december 2020, 12 januari 2021 en 11 februari 2021

Nieuwe website "netwerken internering"

www.netwerkinternering.be

Herstelacademie SaRA: najaarsprogramma

Een cursusaanbod rond psychisch herstel.

Veerkracht wonen

Het proeftuinproject “Veerkrachtwonen” is gericht op een specifieke doelgroep van jongvolwassenen (leeftijdscategorie 18-25 jaar) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-profiel).

Outreach dubbeldiagnose

Het outreachteam richt zich tot (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen.

Versnelde toewijzing naar sociale huisvesting

Elk jaar kunnen de partners van SaRA beroep doen op een aantal plaatsen voor mensen die nood hebben aan een versnelde toewijzing van een sociale woning op het grondgebied van Stad Antwerpen. Werp hier een blik op de samenwerking!

Bemoeizorgteam dak- en thuislozen

Het Mobiel Psychiatrisch Team (MPT) voor dak- en thuislozen in Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen Multiversum, ZNA, CAW Antwerpen en Stad Antwerpen.

10-daagse van de GGZ

Van 1 tot 10 oktober tellen we samen af naar de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid.

Alert

Aanklampende woonbegeleiding voor huurders met een problematische woonattitude en een complex dossier. De partners in deze samenwerking zijn CAW Antwerpen, ADIC, Mobilant, Multiversum en Ondo.
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.