Netwerk SaRA  / Innovatie

Samenwerkingsmodel zorg en werk

Met dit samenwerkingsmodel werd een methodiek uitgewerkt die een professionele re-integratie van klanten/cliënten verhoogt en die inzetbaar is over heel Vlaanderen

10-daagse van de GGZ

Van 1 tot 10 oktober tellen we samen af naar de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid.

Versnelde toewijzing naar sociale huisvesting

Pagina in opbouw - dank voor uw geduld

Bemoeizorgteam dak- en thuislozen

Het Mobiel Psychiatrisch Team (MPT) voor dak- en thuislozen in Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen Multiversum, ZNA, CAW Antwerpen en Stad Antwerpen.

Outreach dubbeldiagnose

Het outreachteam richt zich tot (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen.

Veerkracht wonen

Het proeftuinproject “Veerkrachtwonen” is gericht op een specifieke doelgroep van jongvolwassenen (leeftijdscategorie 18-25 jaar) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-profiel).
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.