Netwerk SaRA  / Netwerkoverleg
Netwerkcomité
Het netwerkcomité is de motor van netwerk SaRA. Het bepaalt de missie, visie en strategische doelstellingen. Het is de verbinding tussen de partners onderling en aanspreekpunt voor de overheden.
Strategische themagroepen
Thematische groepen die concrete strategische doelstellingen realiseren


Structurele themagroepen
Structurele themagroepen behartigen bepaalde onderwerpen gedurende een lange periode
Netwerkplatform functie 1
Promotie, preventie, vroegdetectie, vroeginterventie, ambulante diagnostiek en behandeling
Netwerkplatform functie 2
Outreachende hulpverlening in de thuisomgeving
Netwerkplatform functie 3
Sociale inclusie, rehabilitatie en herstelgerichte zorg
Netwerkplatform functie 4
(Semi-)residentiële diagnostiek en behandeling
Netwerkplatform functie 5
Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.