Netwerk SaRANetwerkoverleg
Netwerkcomité
Het netwerkcomité is de motor van netwerk SaRA. Het bepaalt de missie, visie en strategische doelstellingen. Het is de verbinding tussen de partners onderling en aanspreekpunt voor de overheden.
Strategische themagroepen
Themagroepen zetten in op de realisatie van de concrete doelstellingen binnen het strategisch plan van SaRA.


Stuurgroepen netwerkprojecten
Deze stuurgroepen zorgen voor de opvolging en continuïteit van projecten die in het netwerk werden opgestart.


Netwerkplatform functie 1
Promotie, preventie, vroegdetectie, vroeginterventie, ambulante diagnostiek en behandeling


Netwerkplatform functie 2
Outreachende hulpverlening in de thuisomgeving


Netwerkplatform functie 3
Sociale inclusie, rehabilitatie en herstelgerichte zorg


Netwerkplatform functie 4
(Semi-)residentiële diagnostiek en behandeling


Netwerkplatform functie 5
Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is
Trialoog
Trialoog zet in op participatie en (familie)ervaringsdeskundigheid binnen het netwerk.
Groot partneroverleg
Het volgende event zal doorgaan in het voorjaar van 2021 en gekoppeld worden aan het tienjarige bestaan van netwerk SaRA.
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.