Netwerk SaRA  / ELZA Vraagt: Behoeftebevraging verwijzingen bij psychische welzijns- en zorgnoden
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.