Netwerk SaRA  / De cluster Narrante (psychosezorg) van Zorggroep Multiversum nodigt uit: lezing ‘Trauma en psychose: langs de scherven van de geest’ – 29 september 2022
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.