Zorgoverleg

Bij een complexe zorgsituatie voor mensen die een psychische hulpvraag hebben, waar verschillende hulpverleners/mantelzorgers bij betrokken zijn, is overzicht en afstemming belangrijk. Wie neemt welke taken op? Wie komt wanneer? Wat als er bijkomend advies nodig is? Wordt alle noodzakelijke hulp geboden? Wie behoudt het overzicht? Om deze vragen te beantwoorden is het veelal aan te raden om een zorgoverleg te plannen waar de cliënt in kwestie, mantelzorgers en hulpverleners samen afspraken maken. In wat volgt geven we een overzicht van verschillende mogelijkheden om tot zorgoverleg te komen in de regio voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.Advies en wegwijzer SaRA

Op dinsdag-, donderdag en vrijdagvoormiddag kan je van 9u tot 12u30 met al jouw advies- en wegwijzervragen terecht op één centraal nummer 0477 20 10 00.

Adviespunt verslaving

Voor vragen over verslaving in de brede zin van het woord (middelen, medicatie, gamen, gokken,...).

Klik hier om adviespunt verslaving te contacteren.

Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Je zoekt hulp voor iemand? Je kan de CGG dan contacteren en je vraag voorleggen. Samen met jou zoeken ze naar de meest geschikte hulp voor deze persoon.

Klik hier om CGG Andante te contacteren.

Klik hier om CGG VAGGA te contacteren.

Dringende psychiatrische consultatie

De partners van SaRA trachten professionelen zo goed mogelijk te ondersteunen in het omgaan met volwassenen (16-65j) met een psychische kwetsbaarheid in de regio Antwerpen. Zo kan men als hulpverlener voor een psychiatrische consultatie (telefonisch indien voldoende, in persoon indien aangewezen) bij verschillende organisaties terecht om snel een gespecialiseerd advies op maat te bekomen.

Klik hier voor het actuele aanbod

Multidisciplinair overleg (MDO)

Bij complexe thuiszorgsituaties (van fysieke en/of psychische aard en/of sociale of andere problematiek) kan een multidisciplinair overleg aangewezen zijn. Tijdens dit overleg komen betrokken professionele zorg- en hulpverleners met zo mogelijk mantelzorger(s), de cliënt en vrijwilligers op een vooraf afgesproken locatie en datum samen om:

  • kennis te maken met de cliëntsituatie/hulpverlening
  • de zorg- en/of hulpverlening onderling af te stemmen
  • de thuiszorg te organiseren
  • de zorg- en/of hulpverlening op te volgen

Multidisciplinair overleg is maatwerk en gebeurt met respect voor de keuzevrijheid van de cliënt en diens omgeving. Er wordt wel rekening gehouden met de mogelijkheden en grenzen van de professionele en niet-professionele zorg- en hulpverleners.

Voor de organisatie kan beroep worden gedaan op een door het SEL erkende ‘organisator van het multidisciplinair overleg’ die een neutrale positie inneemt. De eigen inspanning van de aanvrager op organisatorisch vlak is dus minimaal. MDO's kunnen ook in een ziekenhuiscontext plaatsvinden als er sprake is van een naderend ontslag.

Klik hier voor meer informatie.

Advies en wegwijzer SaRA

Volstaat een telefonisch overleg niet? Is het noodzakelijk dat er iemand met expertise over geestelijke gezondheidsproblemen op locatie komt? Contacteer de advies en wegwijzer SaRA op het centraal nummer 0477 20 10 00 voor een face-to-face afspraak te maken.

Voor mensen met een verslaving

Adviespunt verslaving - contact klik hier

Cliëntenoverleg Zorgcircuit Antwerpen (COZA) - contact: Luc Van der Straeten

 

Voor mensen met een interneringstatuut

Schakelteam internering - contact: Aline De Coster

 

Voor gedetineerden met een psychische hulpvraag

TANDEM - contact: Kaat Vanthuyne

 

Voor mensen met psychische en/of gedragsproblemen en bijkomend:

  • een verstandelijke beperking
  • en/of een autismespectrumstoornis (ASS)
  • en/of een niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Onada - contact: klik hier

 

Voor complexe en chronische situaties van intrafamiliaal geweld in Stad Antwerpen

CO3 - contact: klik hier

 

Voor mensen die dak- of thuisloos zijn met een multiproblematiek in Stad Antwerpen

Ketenaanpak Dak- en thuislozen Antwerpen Stad (KADANS) - contact: Eva De Bie