Netwerk GGZ Antwerpen - SaRA

SaRA is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen en de regio Noorder- en Voorkempen.

SaRA zet enerzijds in op het neerhalen van de schotten tussen de verschillende GGZ en niet GGZ-zorgpartners over vijf sleutelfuncties heen en anderzijds op een toegankelijke en vraaggestuurde psychische zorg-op-maat. Dit kan louter gerealiseerd worden door een onderbouwde samenwerking tussen alle zorgpartners en met een grote betrokkenheid van de eerstelijnsdiensten, mantelzorgers en hulpverleners/trajectbegeleiders van belendende sectoren. Samen met al deze partners willen we komen tot het bieden van kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg voor alle (jong-)volwassenen (16-65j.) in het werkingsgebied.

Netwerk GGZ Antwerpen - SaRA