Netwerkplatform functie 3

Netwerkplatform functie 3 'rehabilitatie, herstel en sociale inclusie' heeft als doelstelling meer integratie, samenwerking en uitbreiding van het bestaande aanbod omtrent werk, vorming, vrije tijd en ontmoeting. Vanuit netwerkplatfom functie 3 wordt actief overleg opgezocht met niet-GGZ-actoren.

Het gaat over 4 bewegingen:

  • Basaal aanbod voorzien
  • Investeren in (nieuwe) goede praktijken
  • Aansluiten bij het reguliere waar mogelijk (sociale inclusie)
  • Herstelgerichte zorg implementeren

Voorzitters:

Geplande vergaderingen: Voor de vergaderkalender klikt u hier

Documenten: Voor de verslagen van netwerkplatform functie 3 klikt u hier

De samenstelling van netwerkplatform functie 3 kan je hieronder downloaden.

Aansturing themagroepen

Netwerkplatform functie 3 stuurt twee structurele themagroepen aan:

Ook rond het thema 'ervaringsdekundigheid' werd er inhoudelijk veel gerealiseerd door de leden van functie 3. Je kan het eindrapport hieronder vinden.