Netwerkoverleg SaRA

Om een efficiënte operationalisering van SaRA te realiseren, werd een dynamische werk- en overlegstructuur uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met een goede verhouding tussen gedragenheid en inspraak voor de netwerkpartners en voldoende daadkracht om als netwerk te opereren.

Aan de rechterkant vind je onze vergaderkalender en de locatie van onze documenten (verslagen, templates, ...).

Hieronder vind je meer informatie over onze verschillende overlegfora. Heb je interesse om deel te nemen? Krijg je graag meer informatie? Geef gerust een seintje aan de netwerkcoördinatoren.


Groot partneroverleg

Elk jaar vindt het groot partneroverleg plaats waar we expertise uitwisselen en de strategie bepalen voor het jaar.