Schrijf je HIER in op de nieuwsbrief.

22/03/2023

De Sleutel (Ambulant Centrum Antwerpen) zoekt Individueel therapeut (psycholoog)

Het Ambulant Centrum voor verslavingszorg De Sleutel te Antwerpen is gericht op indicatiestelling bij mensen met een middelenafhankelijkheid, biedt individuele begeleiding aan binnen een biopsychosociaal kader, organiseert een intensieve groepswerking en nazorg. In het centrum werkt een multidisciplinair team bestaande uit psychologen, een arts, een psychiater, sociale werkers en pedagogen. Als individueel therapeut (psycholoog) in het ambulant centrum voer je behandelactiviteiten uit op basis van het handelplan, waarbij de nadruk zal liggen op individuele therapie. Je registreert de door jou uitgevoerde activiteiten en je houdt de cliëntendossiers bij. Waar aangewezen begeleid je ook de onmiddellijke omgeving (partners, ouders …) van de cliënt. Je functioneert als lid van een multidisciplinair team en werkt optimaal samen met collega’s. Bekijk de volledige vacature
16/03/2023

Nemen jullie ook deel aan de Open Geestdagen?

Te Gek!? organiseert op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2023 de eerste Open Geestdagen. De geestelijke gezondheidszorg zet dat weekend in Vlaanderen voor het eerst de deuren wijd open voor het publiek. Zorgnet-Icuro zet mee de schouders onder de Open Geestdagen. De Open Geestdagen zijn de jaarcampagne van Te Gek!? voor 2023. Al heel wat zorgorganisaties schreven zich intussen in. Toch streeft Te Gek!? naar nog meer deelnemers. Hoe ruimer de ggz-sector vertegenwoordigd is, hoe meer mensen tijdens de Open Geestdagen de verschillende zorgorganisaties in hun buurt kunnen leren kennen. Door deel te nemen kan ook jouw zorgorganisatie bijdragen aan een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg, een correcte beeldvorming en het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid. Ook roept Te Gek!? zowel grote als kleine organisaties graag op om lokaal de handen in elkaar te slaan. Kleinere organisaties of werkingen die hun deur niet letterlijk kunnen openzetten, kunnen bijvoorbeeld met elkaar of een grotere organisatie samenwerken om een activiteit te organiseren. Inschrijven kan nog tot maandag 17 april via www.opengeestdagen.be. Het weekend van de Open Geestdagen valt binnen de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Wie al een activiteit heeft voor de 10-daagse kan deze koppelen aan de Open Geestdagen, en omgekeerd. Zo versterken beide campagnes elkaar.
15/03/2023

Save the date | Studiedag 'Van Beschut Wonen naar Supported Housing - Reflecties vanuit het stadion' | 15 juni 2023

Supported Housing, what's in a name? Binnen een snel veranderend ggz-landschap is de zorgvorm Beschut Wonen de voorbije jaren schijnbaar onveranderd gebleven. Schijnbaar, want de maatschappelijke golven en evoluties zijn ook binnen deze werking erg voelbaar geweest. Gedreven vanuit een onderbouwde visie en praktijk op psychische kwetsbaarheid en persoonlijk herstel zijn elementen als omgevingsgerichtheid, outreachend werken, empowerment, en duurzaam, kwaliteitsvol wonen ook leidende principes binnen deze zorgvorm geworden. Tijdens deze studiedag op 15 juni 2023 belicht IBW Multiversum vanuit verschillende perspectieven de huidige en toekomstige ontwikkelingen op deze uitdagende intersectie tussen wonen en zorg. IBW Multiversum wil ruimte creëren als supporter voor hoop en verbinding, inspirerende uitwisselingen en goede praktijken. Tous ensemble!
15/03/2023

Studiedag NAH | Veranderd leven, veranderd netwerk, veranderde krachten | 13 april 2023

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren op vele levensdomeinen verlieservaringen. Velen onder hen spreken over een leven vóór en na het hersenletsel. De juiste ondersteuning op maat vinden om aan alle zorgnoden te beantwoorden, blijkt niet altijd evident. Om in te spelen op de vele noden en behoeften, vragen en zoektocht naar ondersteuning, organiseert het samenwerkingsverband NAH Provincie Antwerpen de studiedag Veranderd leven, veranderd netwerk, veranderde krachten.
 • donderdag 13 april 2023, 10.00 - 16.00 uur met een afsluitingsdrink & netwerkmoment (onthaal vanaf 09.15 uur)
 • Thomas More Hogeschool, Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
 • voor professionele zorg- en hulpverleners die bij NAH betrokken zijn
meer info en inschrijven
14/03/2023

Lancering preventiefilmpje 'Zorg voor een mooie start, drink geen alcohol tijdens de zwangerschap'

De Druglijn en het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid (VEN PMG) lanceren een animatiefilmpje met een belangrijke preventieve boodschap: Zorg voor een mooie start, drink geen alcohol tijdens de zwangerschap. De Druglijn en het VEN PMG willen niet alleen vrouwen van vruchtbare leeftijd empoweren om geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap. Ook hun omgeving heeft baat bij deze boodschap. Zo gebeurt het nog steeds dat zwangere vrouwen een glaasje alcohol aangeboden krijgen door familie of vrienden. Bekijk het filmpje hier. Door geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap, geef je je ongeboren kindje de beste start. Bezorgd of vragen over alcohol tijdens de zwangerschap? Bespreek het met een arts of zorgverlener, of stel je vraag aan De Druglijn. Meer informatie: www.druglijn.be/tips-en-advies/zwangerschap    
07/03/2023

Similes zoekt Projectmedewerkers Familie Impact

Similes vzw verenigt en versterkt families van mensen met psychische problemen. Een ouder, partner, kind, zus of broer of een andere naastbetrokkene van iemand die psychisch kwetsbaar is, heeft eigen noden. Similes komt hieraan tegemoet met informatie, ontmoeting en vorming. Met het project Familie Impact zet Similes voluit in op de participatie van familie. Similes doet dat samen met de 13 regionale netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen in Vlaanderen en Brussel, en met het Familieplatform. Voor de uitvoering van dit nieuwe en vernieuwende project zoekt Similes een gedreven Familie Impactwerker voor (1) Oost- en West-Vlaanderen en voor (2) Antwerpen en Limburg. Bekijk de vacature
06/03/2023

UilenSpiegel | Cursus Patiëntenvertegenwoordiger

UilenSpiegel organiseert een cursus patiëntenvertegenwoordiging. Een vorming van zeven volledige lesdagen om inzicht te verschaffen in het hoe en wat van patiëntenvertegenwoordiging en je op weg te helpen als patiëntenvertegenwoordiger in de geestelijke gezondheidszorg. Deze cursus richt zich specifiek naar (ex-)patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg die in beleidsvergaderingen de stem van de patiënt (willen) vertolken.

De cursus gaat door van eind april tot eind juni (7 lesdagen) en vindt plaats te Leuven.

Meer info kan je vinden op de website.

Inschrijven kan tot en met 22 maart.

06/03/2023

Vorming voor ervaringsdeskundigen | Herstelondersteunend werken binnen de langdurige zorg

Heb jij de opleiding Basistraject Ervaringswerker GGZ voltooid? Dan biedt Thomas More graag de workshop Herstelondersteunend werken binnen de langdurige zorg aan. Deze workshop wordt verzorgd door Hildegard Jansens. Zij werkt in het psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen te Zoersel waar ze actief ruimte creëren voor het herstel van de bewoners. Tijdens deze navormingsdag zal zij vertellen over hun zoektocht in het herstelondersteunend werken. Wat is er helpend, welke uitdagingen komen er op je pad en op welke manier werken ze hierbinnen samen met ervaringswerkers.
06/03/2023

Vorming voor ervaringsdeskundigen | Communicatie (3-daagse workshop)

Heb jij de opleiding Basistraject Ervaringswerker GGZ voltooid? Dan biedt Thomas More graag de 3-daagse workshop Communicatie aan. In deze navorming zal je je verder verdiepen in hoe te communiceren in complexe situaties. Goed communiceren is sowieso een must in het werkveld, maar de éne situatie is uiteraard de andere niet.
06/03/2023

Dag van de Zorg | Free Clinic opent de deuren | 19 maart 2023

Maak op zondag 19 maart kennis met de werking van Free Clinic  Free Clinic vzw biedt ambulante zorg, preventie, woonbegeleiding en sociale activering voor kwetsbare personen met een drugprobleem.
 • Maak kennis met het team dat zich elke dag inzet om de levenskwaliteit van cliënten te verbeteren.
 • Krijg een genuanceerd beeld van de gelaagdheid van een drugprobleem.
 • Kom meer te weten over hoe we multidisciplinair werken rond het verminderen van schadelijke effecten van druggebruik.
meer info
06/03/2023

Dag van de Zorg | CAW Antwerpen trekt de straat op | 19 maart 2023

Ook het CAW Antwerpen zet op zondag 19 maart de deuren open. Wandel mee met Boysproject en het Outreach team en ontdek hoe zij hulp bieden tijdens hun tochten door Antwerpen. Liever meer weten over het thema wonen? Spring even binnen en het CAW geeft je er meer informatie over. meer info
22/02/2023

Vorming Kindreflex

De Kindreflex wordt momenteel volop uitgebouwd op Vlaams niveau. De Kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader. De Kindreflex helpt hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Via de volwassen cliënt wordt met de Kindreflex getracht hulpverleners te laten inspelen op het welzijn van de kinderen en zo ook het kind centraal te zetten. Het opzet is het signaleren en herstellen van verontrustende situaties zonder de kinderen zelf te zien. Hierin is het ook belangrijk te zien waar ouderschap en het kind een plaats hebben. De stad Antwerpen wil de vorming Kindreflex (4 momenten) net zoals vorig jaar graag gratis aanbieden voor hulpverlenende organisaties binnen de stad. Bekijk ook de flyer voor meer informatie. Indien interesse, gelieve contact op te nemen met Valérie Wauters (Kindreflex Antwerpen): valerie.wauters@vkantwerpen.be – 0499 92 14 40
21/02/2023

HerstelAcademie SaRA | Maandelijkse herstelcafés

Een herstelcafé is een ontmoetingsmoment tussen mensen die met elkaar in gesprek gaan over (hun) psychische kwetsbaarheid, herstel, zorgen en hoop. Om zo van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen in het herstelproces. Het herstelcafé wordt telkens begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Elke maand wordt er gepraat en nagedacht over een ander thema rond herstel, dat door de deelnemers zelf wordt gekozen. Iedereen is welkom.  De herstelcafés gaan door op drie locaties:
 • elke eerste dinsdag van de maand:
  • Geneeskunde voor het Volk Hoboken, Cdt. Weynsstraat 85, 2660 Antwerpen
 • elke tweede dinsdag van de maand:
  • de KlApper (ontmoetingsruimte derde verdiep van De Link), Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel
 • elke vierde dinsdag van de maand:
  • Beschut Wonen Antwerpen, Falconrui 51, 2000 Antwerpen
Inschrijven via deze link. Meer info en contact Roel Koeken (Ervaringsdeskundige Netwerk SaRA) roel.koeken@netwerksara.be 0471 44 69 91
17/02/2023

CGG Vagga | Steun de actie voor het Rebootkamp!

Naar jaarlijkse traditie wil CGG Vagga ook in 2023 een Rebootkamp organiseren. In een kamp van 5 dagen en enkele terugkomdagen, worden jongeren (15 - 18 jaar) die overmatig gamen samengebracht en proeven ze van de wereld buiten het gamen. Op het kamp krijgen jongeren inzicht in het problematische van hun gamegedrag en de impact ervan. Doel is dat gamen terug een gezonde plaats krijgt in hun tijdsbesteding. Deelnemers van vorige jaren vertellen dat hun zelfvertrouwen is gegroeid en herontdekten wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze ervaren hoe waardevol offline contact met leeftijdsgenoten is en leren anders omgaan met hun zorgen. Ook de ouders van de jongeren worden ondersteund en betrokken. Terugkomdagen zorgen ervoor dat de veranderingen blijvend zijn. Reboot versterkt risicovolle gamers in hun krachten en voorkomt dat ze een ernstige verslaving ontwikkelen. De subsidie vanuit de overheid voor dit waardevolle aanbod is jammer genoeg weggevallen. Daarom probeert CGG VAGGA dit jaar om het kamp (gedeeltelijk) te laten financieren door een crowdfunding. Jez! Jong en Zot! is het jongerencollectief dat thema’s waar jongeren van wakker liggen op de kaart wil zetten. JEZ! gelooft in het Rebootkamp en ondersteunt de vraag naar financiering. Via het crowdfundingplatform is er de mogelijkheid om geld te doneren. Op het einde van de campagne zal de Koning Boudewijnstichting het verzamelde bedrag verdubbelen.  
17/02/2023

Netwerkdag Internering | 16 mei 2023

Netwerk Internering Provincie Antwerpen organiseert een netwerkdag voor alle provinciale partners die binnen hun organisatie werken met personen met een interneringsstatuut.
 • dinsdag 16 mei 2023, 13.00 - 16.00 uur
 • Zorggroep Multiversum, Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout, zaal Alexius
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via dit formulier

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Federale & Vlaamse Overheid – http://www.psy107.be/

Vlaamse Overlegplatform Geestelijke Gezondheid provincie Antwerpen – https://www.overlegplatformgg.be/