Schrijf je HIER in op de nieuwsbrief.

20/10/2021

Basisvorming dialectische gedragstherapie

Bethanië organiseert een vierdaagse vorming, waarin enkele basisideeën uit de dialectische gedragstherapie worden toegelicht en werkinstrumenten worden aangereikt. De voornaamste uitgangspunten in DGT zijn de attitudeverandering bij mensen met ernstige emotieregulatieproblemen en de coachende, validerende rol van de behandelaars in een nuchtere, pragmatische benadering. De vorming, gegeven door verschillende leden van het multidisciplinair team van Monding, richt zich op hulpverleners uit de residentiële en ambulante sector (PZ, CGG, PZT, BW,…) die patiënten met borderline- en emotieregulatieproblematiek behandelen, begeleiden, trainen en coachen of daarrond in de toekomst aan de slag wensen te gaan, alsook psychiaters, verbale en non-verbale therapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders en anderen. Doel is dat de deelnemers aan het einde van de vierdaagse vorming vertrouwd zijn met de basisideeën die eigen zijn aan DGT, een crisisgesprek kunnen voeren, aan de slag kunnen met individuele coaching en hun team leren consulteren (intervisie) om burn-out te voorkomen. De vorming gaat door op donderdag 27 januari 2022, donderdag 3 februari 2022, donderdag 17 februari 2022 en donderdag 10 maart 2022, telkens van 9.30 tot 17 uur. Meer info over de basisvorming dialectische gedragstherapie vind je op deze pagina.
19/10/2021

Multiversum zoekt (kinder- & jeugd)psychiaters

Multiversum is op zoek naar geëngageerde psychiaters om hun poliklinisch aanbod voor verschillende doelgroepen mee te versterken. Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. Ze zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. Ben je (binnenkort) erkend en geregistreerd in de volwassenpsychiatrie of kinder- & jeugdpsychiatrie? Heb je ervaring met of interesse in verslavingsproblematiek met bijkomende psychiatrische co-morbiditeit, dubbel diagnose verstandelijke beperking, jongeren/adolescenten en/of algemene psychiatrie? Neem dan zeker een kijkje naar de volledige vacature. Solliciteren kan tot 14 december.
19/10/2021

7 CAW huizen in Antwerpen

In 2021 en 2022 zal CAW Antwerpen maar liefst zeven CAW huizen openen in de regio: één per eerstelijnszone. Daarnaast worden er ook nog drie antennepunten gelanceerd. De CAW huizen worden warme, toegankelijke locaties waar burgers terecht kunnen met hun welzijnsvragen en bezorgdheden. Van daaruit worden ze wegwijs gemaakt in het volledige CAW aanbod. Naast de verschillende digitale en telefonische mogelijkheden, biedt CAW nu dus ook een fysieke toegangspoort tot hun werking. Jongeren van 12 tot 25 kunnen nog steeds aankloppen bij het JAC in het centrum van Stad Antwerpen. Jongeren die buiten de stad wonen, zullen binnenkort een JAC medewerker kunnen ontmoeten in een CAW huis dicht bij hen. Meer info over de CAW huizen vind je hier.  
04/10/2021

Workshop Kindreflex op 26/10

Op 26/10 wordt er in Antwerpen een praktijkvorming georganiseerd voor zorgverleners over werken met de Kindreflex. Het doel van de Kindreflex is tweeledig. Enerzijds biedt het tools aan hulpverleners om het met cliënten te hebben over ouderschap. Anderzijds wilt het hulpverleners alert maken voor mogelijk verontrustende thuissituaties, zodat deze kunnen worden aangekaart. In groepen van 15 deelnemers worden casussen bekeken en rollenspellen gespeeld. Meer weten? Hierzo. Meer info over inschrijven vind je hier!  
04/10/2021

Similes organiseert ontmoetingsmoment voor naasten

Similes ondersteunt sinds 1972 familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen. De organisatie biedt nu aan familieleden en andere naastbetrokkenen van personen met een psychische kwetsbaarheid de kans om in een vertrouwelijke sfeer in gesprek te gaan met een van hun vrijwilligers. Iedere vierde woensdag van de maand kan je tussen 14u en 16u terecht voor wat informatie, om een babbel te slaan of je hart te luchten op de derde verdieping in 't Aktief-de Klapper (voorheen de Link, Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel).
29/09/2021

Multiversum zoekt directeur organisatie & HR

Zorggroep Multiversum is op zoek naar een nieuwe directeur organisatie & HR, die mee de schouders wilt zetten onder het dagelijks bestuur van de zorggroep. Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. Ze zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. De directeur organisatie & HR is verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten (HR, Administratie, Financiën, ICT en alle facilitaire dienstverlening en infrastructuur) en realiseert een optimale afstemming tussen de primaire zorgprocessen en de ondersteunende functies enerzijds en tussen de ondersteunende diensten onderling anderzijds. Hierbij staat de cliënt steeds centraal. Heb je voeling met de (geestelijke) gezondheidszorg en een brede interesse in alle ondersteunende beleidsaspecten van een ziekenhuis? Werk je coachend en verbindend en ben je een communicatief en organisatorisch talent? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou. Meer weten? De volledige vacature vind je hier. Solliciteren kan tot 30 oktober!
10/09/2021

Perinataal Multidisciplinair Casusoverleg in Antwerpen

Er wordt op verschillende momenten en plaatsen perinataal multidisciplinair casusoverleg georganiseerd voor Antwerpse hulpverleners die werken met prille ouders, vanaf de zwangerschap tot hun kindje één jaar wordt. Tijdens de sessies worden er telkens twee anonieme casussen besproken. Het doel van deze sessies is delen en inspireren, door samen na te denken vanuit verschillende (intersectorale) invalshoeken. Meer info over het perinataal multidisciplinair casusoverleg vind je hier!
10/09/2021

CAW introduceert Begeleidingsteam Relaties

CAW introduceert in Mortsel en Brasschaat het Begeleidingsteam Relaties. Dit team vloeide voort uit het vroegere Team Levens- en Gezinsvragen (LGV) en biedt laagdrempelige, gratis hulpverlening voor mensen die conflict ervaren in betekenisvolle relaties (koppels, vrienden, gezinsleden, etc.) en daardoor verbinding met anderen of zichzelf verliezen. Daarbij ligt de focus op de meest kwetsbare mensen voor wie privé begeleiding niet tot de mogelijkheden behoort. Het Begeleidingsteam Relaties is er voor mensen vanaf 16 jaar. Op gesprek komen kan als koppel, als gezin, als vrienden, of alleen. Aanmelding kan gebeuren door zowel cliënten zelf als door hulpverleners. Meer info vind je hier!
10/09/2021

Jaarverslag ZNA in beeld en woord

ZNA Volwassenpsychiatrie creëerde een indrukwekkend digitaal jaarverslag van de, tevens indrukwekkende, activiteiten die het afgelopen jaar werden ondernomen. Het verslag biedt een boeiende blik op de werking van ZNA Volwassenpsychiatrie, in zowel woord als beeld. Absoluut de moeite om eens digitaal te doorbladeren!

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Federale & Vlaamse Overheid – http://www.psy107.be/

Vlaamse Overlegplatform Geestelijke Gezondheid provincie Antwerpen – https://www.overlegplatformgg.be/