Schrijf je HIER in op de nieuwsbrief.

25/01/2023

Toekomstgerichte Training voor hulpverleners suïcidale personen

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) organiseert een tweedaagse opleiding voor hulpverleners om groepstraining te kunnen geven aan personen met suïcidegedachten, namelijk de opleiding Toekomstgerichte Training.
 • dinsdag 7 en donderdag 16 maart, 9.30 - 16.30 uur
 • UZ Gent
Meer info en inschrijven
20/01/2023

HerstelAcademie SaRA programma voorjaar 2023

HerstelAcademie SaRA biedt kortdurende vormingen aan rond herstel, psychische kwetsbaarheid en veerkracht, op verschillende locaties in de regio Antwerpen, Voor- en Noorderkempen. Het vormingsaanbod ontstaat in coproductie, vanuit een evenwaardige samenwerking tussen trainers met een theoretische achtergrond in een bepaald domein en trainers met een ervaringsdeskundigheid. Met hun verhaal brengen ze een boodschap van hoop, begrip en mogelijkheden, evenals praktische handvaten om je leven in eigen handen te nemen. Ontdek de infobrochure en het vormingsaanbod van het voorjaar 2023  
19/01/2023

Bethanië zoekt Verantwoordelijke maatschappelijk herstel in ggz

Als verantwoordelijke maatschappelijk herstel in ggz bouw je binnen Bethanië de verschillende herstelgerichte werkingen verder uit. Onder andere het aanbod ontmoeting en activering, beeldvormingsproject, herstelacademie, vrijwilligerswerking ...
 • Je werkt hiervoor actief samen met patiënten en hun context, collega's en zorgpartners van Bethanië. Je neemt deel aan verschillende overlegmomenten, netwerken en werkgroepen, zowel binnen als buiten Bethanië
 • Je geeft leiding aan en coacht de verantwoordelijken en coördinatoren die werken rond maatschappelijk herstel (onder andere coördinator ontmoeting en activering, verantwoordelijke VLOT, coördinatoren vrijwilligerswerk …)
 • Je volgt verschillende indicatoren, cijfers, beleidsplannen… op en zorgt voor de realisatie van beleidskeuzes
 • Je volgt de beschikbare middelen en budgetten op
 • Je legt verantwoording af aan de directeur patiëntenzorg
Check de vacature!
13/01/2023

Basisvorming Dialectische Gedragstherapie

Monding, een afdeling van Bethanië, heeft jarenlange ervaring in het aanbieden van dialectische gedragstherapie (DGT) aan mensen met ernstige emotieregulatieproblemen. Het multidisciplinair team biedt een combinatie van verbale en non-verbale vertalingen van het DGT-behandelaanbod. Tijdens een vierdaagse vorming worden enkele basisideeën uit DGT toegelicht en de deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de werkinstrumenten. Met als doel doorverwijzers, ambulante en residentiële zorgpartners handvatten aan te reiken zodat de behandeling van mensen met ernstige persoonlijkheidsproblemen nog meer afgestemd kan gebeuren. Het is niet de betrachting om een volledige DGT-opleiding aan te bieden.
 • De vorming gaat door op donderdag 9 november, donderdag 23 november, donderdag 7 december en donderdag 21 december 2023, telkens van 9.00 tot 16.30 uur.
 • Bethanië (Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel), gebouw 5 - zaal Forum (1ste verdieping).
Meer info, kostprijs en inschrijven via deze link.
13/01/2023

Maak als gastorganisatie je vacature aan voor Vreemdgaan-Wisselleren

Wil jij als gastorganisatie jouw deur openzetten voor een medewerker uit een andere organisatie? Vreemdgaan-Wisselleren biedt de mogelijkheid om intersectoraal expertise uit te wisselen, elkaars werking diepgaander te leren kennen en zo samen verder te bouwen aan zorgcontinuïteit. Lees hier welke informatie we van jouw organisatie nodig hebben en maak je vacature(s) aan. Een vacature aanmaken kan tot 29 januari 2023. Wil je jouw medewerkers de kans bieden om te gaan wisselleren bij een andere organisatie? Na het verzamelen van de gastorganisaties, is het de beurt aan de wisselleerders om zich in te schrijven. Meer info volgt! Heb je vragen? Neem dan contact op met de Provinciaal beheerder Kristel Pepermans: kristel.pepermans@pangg0-18.be 0488 17 00 42
12/01/2023

Avondlezing Moeder & Baby | De impact van trauma op co-regulatie en hechting | 2 februari

De impact van trauma op co-regulatie en hechting: de neurobiologie en praktijkervaring vanuit een Moeder-Baby Unit

Door de bril van een Parental Infant Mental Health perspectief kijken we naar de neurobiologische basis van hechting en co-regulatie tussen ouder en kind. Eva Kestens neemt ons mee in een verhaal over hoe ons brein ontwikkelt en leert in de aller vroegste periode. Deze hersenontwikkeling staat in nauw verband met kalmte en warme relaties in de omgeving van de baby. Ouders en hun baby’s zoeken naar manieren om zichzelf en elkaar in elkaars bijzijn te reguleren en zo kalmte op te zoeken. Welke impact heeft trauma in deze vroege periode? En via welke wegen voert trauma haar impact uit? En hoe kunnen we deze wetenschap gebruiken in de dagdagelijkse praktijk van een Moeder – Baby Unit? Bij deze laatste vraag staat Ilse Tauwenberg stil. Zij werkt als psychomotorisch therapeut dagelijks met moeders en baby’s die moeilijkheden ervaren met deze co-regulatie. Hoe deze interventies gebeuren zal Ilse vertellen en ook laten ervaren in een mini-workshop. In kleine lichaamsgerichte oefeningen neemt Ilse ons mee in hoe ons eigen lichaam een signaal-gever en handvat is op vlak van eigen regulatie en regulatie van een baby.
 • donderdag 2 februari, 20.00 (deuren 19.30 uur)
 • Bethanië ggz, gebouw 2, Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel
 • gratis
Meer info en inschrijven
11/01/2023

Webinar Aan de slag tijdens arbeidsongeschiktheid

Iedereen wil graag gezond en fit naar het werk gaan, maar de werkelijkheid is soms anders. We moeten langer werken en hoe langer je loopbaan, hoe groter de kans dat je door ziekte of een ongeluk tijdelijk niet meer aan het werk kunt. Lang thuis zitten bemoeilijkt de terugkeer naar het werk en verhoogt de kans dat je definitief uitvalt. In deze gratis infosessie krijg je toelichting bij de administratie voor het ziekenfonds. Wat dien je bijvoorbeeld te weten in je eerste jaar arbeidsongeschiktheid? En wat verandert er als je na dat jaar overgaat op ‘invaliditeit’? Voor wie weer aan het werk wil, staan we uitgebreid stil bij de verschillende mogelijkheden van re-integratie en krijg je zicht op het aanbod en dienstverlening van de diensten VDAB en GTB als ondersteuning in het zoeken naar werk. We helpen je op weg door dit kluwen en pakken zo de drempels naar een werkhervatting aan.  
11/01/2023

Netwerk SaRA zoekt ervaringsdeskundigen voor groepssessies

Voor het groepsaanbod binnen psychologische zorg in de eerste lijn zijn we binnen Netwerk SaRA op zoek naar ervaringsdeskundigen die samen met geconventioneerde klinisch psychologen of orthopedagogen groepssessies willen begeleiden. Ervaring in werken met groepen is een meerwaarde, maar niet noodzakelijk. Vorming en intervisie worden voorzien vanuit Netwerk SaRA SaRA. Meer informatie en contactgegevens kan je hier vinden.
11/01/2023

OP WEGG SaRA | Workshop Veerkracht | 31 januari

Heb je een psychische kwetsbaarheid?

Tijdens deze verbindende workshop reiken we met eenvoudige oefeningen en spelsituaties manieren aan om stap voor stap te herstellen. Samen gaan we op zoek naar wat jouw veerkracht kan versterken en jouw leven nog meer kleur kan geven. Deze workshop wordt begeleid door Herlinde Wynants. Herlinde is internist en ervaringsdeskundige in psychosegevoeligheid. Graag deelt ze haar kennis en ervaring over haar werk met patiënten en haar eigen herstel van verschillende psychoses.
 • dinsdag 31 januari, 14.00 - 16.00 uur
 • Falconrui 51, 2000 Antwerpen (Beschut Wonen)
 • deelname is gratis, inschrijven via roel.koeken@netwerksara.be
Bekijk hier de flyer!
10/01/2023

Kruispunt Antwerpen Zuid opent de deuren

Ken je het Kruispunt al? Iedereen van 16 jaar of ouder die psychische klachten ervaart kan er terecht voor eerste hulp. In één of meerdere gesprekken helpt Kruispunt je op weg. De trajecten zijn kortdurend en worden aangeboden aan een verminderd tarief. Het eerste gesprek is altijd gratis. Indien nodig wordt er doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. Het Kruispunt is een samenwerking van organisaties uit verschillende sectoren uit de regio. Recent heeft het Kruispunt in Antwerpen Zuid zijn deuren geopend in De Bosschaertstraat 30, 2020 Antwerpen. Dit is het achtste Kruispunt in regio Antwerpen. Je kan hen bereiken tijdens de openingsuren voor een eerste verkennend gesprek, zowel telefonisch als fysiek. Een overzicht van de openingsuren van dit Kruispunt en de andere Kruispunten is terug te vinden op www.kruispunten.be Vanaf januari 2023 starten de Kruispunten ook met een groepsaanbod. Er worden op dit moment 4 verschillende thema’s georganiseerd: - Eerste hulp bij stressklachten: in deze sessies leer je verschillende emoties herkennen, wat kunnen ze je leren en hoe kan je hiermee omgaan. - Eerste hulp bij angstklachten: wat is angst en hoe ga je hiermee om? In deze groepssessies zitten ook specifieke oefeningen over wat je kan doen in een angstsituatie. - Assertiviteit (opkomen voor jezelf): wat is assertiviteit en hoe reageer je gepast assertief in bepaalde situaties. - Omgaan met verlieservaringen: dit groepsaanbod gaat over omgaan met alle soorten verlies. Inschrijven kan via de website voor het groepsaanbod in jouw regio. De kalender zal de komende weken nog aangevuld worden. Hou het zeker in de gaten! Heb je vragen over het Kruispunt en het aanbod? Neem dan zeker contact op met het Kruispunt in jouw buurt.
09/01/2023

Final call | BRO-congres | 8 februari

Ben jij een jongere op weg naar volwassenheid, werk je met deze jongeren of doe je onderzoek binnen dit thema? Dan is het allereerste BRO-congres op woensdag 8 februari 2023 voor jou the place to be! Dit gloednieuwe netwerkevent wil ervaringen en praktijken in de kijker zetten die jongeren op weg naar volwassenheid vanuit verschillende sectoren ondersteunen. Jongeren zorgen samen met theatermaker Har Tortike zélf voor een inspirerend moment en keynote-sprekers Dr. Levi Van Dam en Prof. Dr. Therese van Amelsvoort geven hun strafste inzichten prijs. In tal van boeiende workshops vanuit verschillende sectoren kan je met collega's, jongeren en onderzoekers verder in dialoog gaan. wanneer woensdag 8 februari 2023 9.00 uur – 16.30 uur waar Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken Universiteitsplein 1 2610 Wilrijk Info & inschrijven op www.brocongres.be
03/01/2023

Netwerk SaRA zoekt ervaringsdeskundigen (familie- en cliëntperspectief)

Wil je mee nadenken over hoe we aan een betere geestelijke gezondheidszorg kunnen bouwen in de regio Antwerpen, Voor- en Noorderkempen? Heb je zin om je mee te buigen over complexe vraagstukken met een reële impact op het GGZ-landschap en om de belangen van cliënten en hun naasten mee te behartigen? Netwerk SaRA zoekt ervaringsdeskundigen (vanuit cliënten- en familieperspectief) die vertegenwoordigend werk willen opnemen op beleidsniveau. Lees de volledige oproep hier!
02/01/2023

Psychologische zorg in de eerste lijn | Groepsaanbod Netwerk SaRA

De klemtoon van psychologische zorg in de eerste lijn ligt op vraagverheldering en sessies die inzetten op psychisch welbevinden en veerkracht. Mensen kunnen zich rechtstreeks richten tot een erkend klinisch psycholoog of orthopedagoog via www.psychologischezorg-pa.be Het eerste gesprek is gratis. Daarin wordt bekeken wat het meest gepaste zorgtraject is. Psychologische zorg in de eerste lijn is daarbij een van de mogelijkheden. Wie daarvoor in aanmerking komt betaalt € 11 voor een individuele sessie of € 4 bij verhoogde tegemoetkoming en € 2,5 per groepssessie. Wie nood heeft aan meer gespecialiseerde zorg (individueel of in groep), wordt gericht verwezen naar het aanbod binnen het netwerk. Het groepsaanbod wordt multidisciplinair uitgebouwd (samen met huisartsen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, vroedvrouwen, maatschappelijk werkers, psychotherapeuten, kinesisten …). We stellen vast dat dit aanbod een grote preventieve en veerkracht versterkende waarde heeft. Een overzicht van het groepsaanbod binnen Netwerk SaRA kan je hier vinden.
01/01/2023

Social media campagne Psychologische zorg in de eerste lijn

De netwerken voor geestelijke gezondheid provincie Antwerpen GGZ Kempen, Emergo, PANGG0-18 en SaRA bundelden de krachten om samen een website op te zetten waar informatie over psychologische zorg in de eerste lijn en een overzicht van al de geconventioneerde zorgverstrekkers te vinden is.  Om dit aanbod bekend te maken lanceren de vier GGZ-netwerken een social media campagne op Instagram, Facebook, TikTok en YouTube met animatiefilmpjes om burgers te informeren en sensibiliseren om hulp te zoeken. Bekijk en deel de animatiefilmpjes over psychologische zorg in de eerste lijn provincie Antwerpen!
23/12/2022

Lokale coördinatoren stellen Psychologische zorg in de eerste lijn provincie Antwerpen voor

Wat is Psychologische zorg in de eerste lijn provincie Antwerpen? De lokale coördinatoren van GGZ Kempen, Emergo, PANGG0-18 en SaRA leggen het graag uit in deze video! Het actueel overzicht van de geconventioneerde zorgverstrekkers in de provincie Antwerpen vind je op www.psychologischezorg-pa.be 𝑺𝒂𝒎𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒆𝒏𝒈𝒆𝒏 𝒘𝒆 𝒑𝒔𝒚𝒄𝒉𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒔𝒄𝒉𝒆 𝒛𝒐𝒓𝒈 𝒅𝒊𝒄𝒉𝒕𝒆𝒓𝒃𝒊𝒋

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Federale & Vlaamse Overheid – http://www.psy107.be/

Vlaamse Overlegplatform Geestelijke Gezondheid provincie Antwerpen – https://www.overlegplatformgg.be/