Schrijf je HIER in op de nieuwsbrief.

10/09/2021

Perinataal Multidisciplinair Casusoverleg in Antwerpen

Er wordt op verschillende momenten en plaatsen perinataal multidisciplinair casusoverleg georganiseerd voor Antwerpse hulpverleners die werken met prille ouders, vanaf de zwangerschap tot hun kindje één jaar wordt. Tijdens de sessies worden er telkens twee anonieme casussen besproken. Het doel van deze sessies is delen en inspireren, door samen na te denken vanuit verschillende (intersectorale) invalshoeken. Meer info over het perinataal multidisciplinair casusoverleg vind je hier!
10/09/2021

Workshop Kindreflex op 26/10

Op 26/10 wordt er in Antwerpen een praktijkvorming georganiseerd voor zorgverleners over werken met de Kindreflex. Het doel van de Kindreflex is tweeledig. Enerzijds biedt het tools aan hulpverleners om het met cliënten te hebben over ouderschap. Anderzijds wilt het hulpverleners alert maken voor mogelijk verontrustende thuissituaties, zodat deze kunnen worden aangekaart. In groepen van 15 deelnemers worden casussen bekeken en rollenspellen gespeeld. Meer weten? Hierzo. Meer info over inschrijven vind je hier!  
10/09/2021

CAW introduceert Begeleidingsteam Relaties

CAW introduceert in Mortsel en Brasschaat het Begeleidingsteam Relaties. Dit team vloeide voort uit het vroegere Team Levens- en Gezinsvragen (LGV) en biedt laagdrempelige, gratis hulpverlening voor mensen die conflict ervaren in betekenisvolle relaties (koppels, vrienden, gezinsleden, etc.) en daardoor verbinding met anderen of zichzelf verliezen. Daarbij ligt de focus op de meest kwetsbare mensen voor wie privé begeleiding niet tot de mogelijkheden behoort. Het Begeleidingsteam Relaties is er voor mensen vanaf 16 jaar. Op gesprek komen kan als koppel, als gezin, als vrienden, of alleen. Aanmelding kan gebeuren door zowel cliënten zelf als door hulpverleners. Meer info vind je hier!
10/09/2021

Jaarverslag ZNA in beeld en woord

ZNA Volwassenpsychiatrie creëerde een indrukwekkend digitaal jaarverslag van de, tevens indrukwekkende, activiteiten die het afgelopen jaar werden ondernomen. Het verslag biedt een boeiende blik op de werking van ZNA Volwassenpsychiatrie, in zowel woord als beeld. Absoluut de moeite om eens digitaal te doorbladeren!
10/09/2021

Filmvertoning - 'Minding the Gap': over het soms hobbelige parcours naar volwassenheid

Collectief Mind the Gap, dat inzet op het voorkomen en beëindigen van thuisloosheid bij jongvolwassenen, organiseert op 6 december in filmhuis Klappei (Klappeistraat 2, 2060 Antwerpen) een vertoning van de Amerikaanse film 'Minding the Gap' (2018), geregisseerd door Liu Bing. De documentaire vertelt het verhaal van drie middelbare schoolvrienden, die al skateboardend ontsnappen aan de - vaak bittere - realiteit van het leven in de Amerikaanse Rust Belt. Een van de vrienden, Bing, filmt hun leven en hun reis naar volwassenheid, inclusief alle struikelblokken die daar bij horen. Bing verlaat zijn thuisstaat Illinois, maar keert enkele jaren terug om te onderzoeken wat het leven voor zijn vrienden in petto had. De vertoning op 6 december wordt ingeleid door Cachet, een organisatie van en voor jongeren met ervaring in de jeugdhulp, over het hobbelig parcours dat zij ervaren op weg naar volwassenheid. Meer info lezen en inschrijven voor de vertoning kan hier!
31/08/2021

Ambulant zorgaanbod voor gedragsverslaving door Multiversum

Multiversum ontwikkelde, binnen Cadenza, de cluster verslaving en dubbeldiagnose, twee nieuwe, ambulante behandelmethoden voor volwassenen met een zogenaamde gedragsverslaving. Personen met een gedragsverslaving kunnen, na een individueel kennismakingsgesprek, in de polikliniek aansluiten bij groepssessies. De behandeling bestaat uit een cyclus van 6 groepssessies (met max. 8 deelnemers), waarin wordt gewerkt volgens een cognitief-gedragstherapeutisch model. Er wordt ook een intensiever traject georganiseerd in het daghospitaal, waarbij er aan de hand van Acceptance and Commitment Therapy aan de slag wordt gegaan. Het betreft een vierdaags aanbod gedurende drie maanden. Aanmelden gebeurt voor beide behandelmethoden door een professionele verwijzer.

Meer info over Cadenza's nieuwe behandelmethoden vind je hier.

30/08/2021

Multiversum zoekt zorgmanager

Zorggroep Multiversum is op zoek naar een gedreven zorgmanager met een groot hart voor de GGZ die mee de schouders wil zetten onder de zorgstrategische uitdagingen binnen drie zorgclusters (Mobiele teams, Marcato en Polikliniek). Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. Ze zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. De cluster Mobiele teams omvat een mobiel psychiatrisch crisisteam en een mobiel psychiatrisch behandelteam, die beiden nog volop in ontwikkeling zijn en recent uitgebreid werden. Cluster Marcato bestaat uit de pijlers ontmoeting, vrije tijd & arbeid (clubhuiswerking), vorming (herstelacademie) en ervaringsdeskundigheid op diverse locaties in Mortsel en Boechout. De cluster polikliniek bevindt zich zowel op campus Alexianen (Boechout) als campus Amedeus (Mortsel). Verschillende disciplines  bieden hier individuele consultaties en groepssessies aan op ambulante basis. De volledige vacature vind je hier. Solliciteren kan tot en met 25 september.
30/08/2021

Beschut Wonen zoekt adjunct-coördinator dagbesteding

Beschut Wonen Antwerpen is voor haar dienst dagbesteding op zoek naar een adjunct-coördinator. Beschut Wonen Antwerpen (BW Antwerpen) richt zich tot personen met een psychische kwetsbaarheid. Ze bieden ondersteuning en toezicht aan in de thuissituatie bij volwassenen met ernstige en diverse psychiatrische problemen voor wie het zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is. De dienst dagbesteding ontwikkelt, in samenwerking met partners, een aanbod rond o.a. vrije tijd, ontmoeting, arbeid en cultuur. De adjunct-coördinator geeft dit aanbod inhoudelijk mee vorm en stuurt medewerkers mee aan. De volledige vacature vind je hier! Solliciteren kan tot 17 oktober.
30/08/2021

ZNA PZ Sint-Elisabeth zoekt begeleider GGZ in de thuiscontext

ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Elisabeth zoekt geëngageerde begeleiders voor de uitbreiding van haar mobiele teams. Je begeleidt en behandelt cliënten (18+) in hun thuiscontext, helpt bij het opbouwen/onderhouden van een netwerk en betrekt en coacht eerstelijnspartners. De ideale kandidaat is daadkrachtig en ondernemend, heeft kennis van verschillende psychiatrische ziektebeelden, weet aanklampend en outreachend te werken en heeft oog voor de omgeving van de cliënt. De volledige vacature vind je hierSolliciteren kan tot en met 30 september.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Federale & Vlaamse Overheid – http://www.psy107.be/

Vlaamse Overlegplatform Geestelijke Gezondheid provincie Antwerpen – https://www.overlegplatformgg.be/