Schrijf je HIER in op de nieuwsbrief.

30/05/2022

Benefiet 't Karwei

't Karwei bestaat 35 jaar! Om dit te vieren wordt een niet te missen benefiet mét concert georganiseerd. Alle informatie vind je hier.
08/04/2022

Vacatures CGG Vagga

CGG Vagga heeft twee openstaande vacatures voor klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG). Via volgende links kan je nalezen welke boeiende uitdaging mogelijks op jou wacht. vacature internering vacature vervanging IGOG
08/04/2022

Leerplatform 'Internering: zoveel meer dan een statuut...!'

Heb je als hulpverlener interesse in het thema internering bij personen met een verstandelijke beperking? Op 10 mei 2022 vindt het leerplatform 'Internering...zoveel meer dan een statuut!' plaats. Onada belicht de verschillende initiatieven en stimuleert de uitwisseling van expertise en goede praktijken. Hier vind je verdere info en gelegenheid tot inschrijven.
08/04/2022

Nieuwsbrief Onada

Onada streeft ernaar om een opening te creëren in de vastgelopen situatie waarin een cliënt en zijn (natuurlijk en/of professioneel) netwerk zich kunnen bevinden wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis (ASS) of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met bijkomende gedrags- en/of psychiatrische problemen. Onada biedt een kort consult, intervisie, langdurig ondersteuningsproces en/of doorverwijzing. In de nieuwsbrief kan je er alle Onada-nieuwtjes op nalezen!
29/03/2022

Infosessie: Instapprocedure RIZIV-Conventie

Op 22 april, 9u30 - 12u30 plannen we een online infosessie, waarbij we uitleg geven over de nieuwe RIZIV-conventie en hoe klinisch psychologen/orthopedagogen en organisaties kunnen kandidaatstellen om in te stappen. Wil je deelnemen en/of de opname van deze infosessie ontvangen, gelieve dan hier je gegevens achter te laten. 
24/03/2022

Vacatures EPSI - ZNA Sint-Erasmus

ZNA Sint-Erasmus is op zoek naar voltijdse Psychiatrisch verpleegkundigen en Bachelors in de toegepaste psychologie voor de afdeling EPSI (Eenheid voor Psychiatrische Spoedinterventie) . EPSI maakt deel uit van het Acuut traject Psychiatrie (omvat PAAZ, EPSI, MPCTA, vrije raadpleging). Op EPSI kunnen mensen terecht voor een crisisopname. Er wordt gestreefd naar zorg op maat, steeds in overleg met de patiënt. Als deel van het multidisciplinaire team breng je dit alles mee in kaart en rapporteer je op dagelijkse briefingmomenten. Je zal ook werkzaam zijn op de multidisciplinaire vrije raadpleging waar mensen met allerlei psychische zorgvragen terechtkunnen. Epsi is op zoek naar mannen en vrouwen die houden van diversiteit en variatie, die flexibel zijn en interesse hebben in een breed gamma aan psychopathologieën. EPSI is een jong dynamisch team. Nieuwe medewerkers van EPSI stappen bij aanwerving in een opleidingstraject. We hechten veel belang aan persoonlijke groei en zorg voor onszelf en elkaar. Hier zetten we o.a. op in via wekelijkse intervisie, alsook maandelijkse teammomenten en vorming. Als basismedewerker bied je begeleiding en behandeling bij patiënten in acute psychische nood. Meer weten over deze boeiende uitdaging? Je vindt de volledige vacatures hier: Verpleegkundige EPSI: https://www.zna.be/nl/werken-bij-zna/jobs/235413 · Bachelor toegepaste psychologie EPSI: https://www.zna.be/nl/werken-bij-zna/jobs/235412
23/02/2022

Webinar Reeks - Ervaringsdeskundigheid binnen Zorgorganisaties

Het Vlaams Patiëntenplatform, Familieplatform, Similes en VLOGG organiseren in maart en april samen een reeks van vier interactieve webinars over het inschakelen van ervaringsdeskundigen in zorgorganisaties. Aan de hand van getuigenissen en good practices, biedt de reeks een onderdompeling in of verdieping van verschillende thema’s rond ervaringsdeskundigheid. Hier vind je alle info over wat een erg boeiende reeks belooft te worden!
08/02/2022

Eerste 1000 dagen van het leven - Netwerkdag op 20 mei

Op 20 mei wordt er in Bethanië een denk- en netwerkdag georganiseerd rond het thema 'De eerste 1000 dagen van het leven: Van zwangerschap(swens) tot de leeftijd van 2 jaar - een window of opportunity.' De themadag richt zich tot artsen, gynaecologen, vroedvrouwen, kraamzorg, kinderopvang, jeugdhulppartners, GGZ-actoren, lokale besturen, mutualiteiten, beleidsmakers, etc. Samen wordt er onderzocht hoe het beleid kan worden geïmplementeerd in de praktijk, maar ook hoe er input en inspiratie voor het beleid kunnen worden gecreëerd. Met de denk- en netwerkdag worden hopelijk eerste stappen gezet naar een gedragen samenwerking op lange termijn. Meer info vind je hier. Inschrijven kan binnenkort.
03/02/2022

CGG Andante zoekt psychiater voor JOT team (jongeren op transitieleeftijd)

CGG Andante zoekt voor haar JOT team (jongeren op transitieleeftijd) een psychiater met een hart voor transitiepsychiatrie. Andante is één van de 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. Ze zijn specialisten in preventie, vroegdetectie en ambulante behandeling van ernstige psychische problemen. Als psychiater binnen het JOT team bied je gepaste en cliëntvriendelijke zorg aan cliënten met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen, op een wetenschappelijke en methodisch gefundeerde wijze. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team van hoogopgeleide collega's die inspireren en stimuleren in teamvergaderingen, intervisie en samenwerking. Je hebt een leidinggevende en faciliterende taak wat betreft de kwaliteitsvolle uitvoering van de multidisciplinaire behandeling door de verschillende betrokken teamleden. Je draagt de klinische eindverantwoordelijkheid voor de zorg aan de cliënten. Geïnteresseerd in deze boeiende uitdaging? De volledige vacature vind je hier!

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Federale & Vlaamse Overheid – http://www.psy107.be/

Vlaamse Overlegplatform Geestelijke Gezondheid provincie Antwerpen – https://www.overlegplatformgg.be/