Schrijf je HIER in op de nieuwsbrief.

10/01/2022

Nieuwe CAW Huizen in Brasschaat, Mortsel en Zoersel

In januari opent CAW Antwerpen drie nieuwe CAW Huizen. Mensen met een welzijnsvraag kunnen vanaf nu zo  terecht in een CAW Huis in de eerstelijnszones Noorderkempen (Brasschaat), ZORA (Mortsel) en Voorkempen (Zoersel). Tijdens de openingsuren kunnen geïnteresseerden, zonder afspraak, samen met hulpverleners van het CAW op zoek naar een gepaste oplossing. Hulp is gratis, vrijwillig en vertrouwelijk. CAW Antwerpen opende in juli al vier CAW Huizen in stad Antwerpen. Met drie extra locaties (in Brasschaat, Mortsel en Zoersel) realiseert CAW een betere afstemming op de welzijnsnoden binnen het hele werkingsgebied. Het is belangrijk dat mensen dichtbij terecht kunnen. Natuurlijk kunnen ze ook bellen, mailen, of chatten met een hulpverlener. Maar sommigen geven de voorkeur aan fysiek langskomen. Daarom zorgt CAW ervoor dat er in elke eerstelijnszone een plek is waar mensen makkelijk terecht kunnen. Dichtbij. Een CAW Huis is er voor alle inwoners van de eerstelijnszone, dus waar nodig verplaatsen wij ons naar hen. Een CAW huis kan je zien als een fysieke toegangspoort, waar iedereen terecht kan. Achter die poort ontsluit zich het divers CAW aanbod. In de drie CAW Huizen zelf zit naast een generalistisch onthaal ook expertise rond wonen in huis. Ook jongeren kunnen er terecht. JAC medewerkers komen ter plaatse, zodat jongeren er terechtkunnen met al hun vragen en kopzorgen. CAW Huis Voorkempen bevindt zich in de Handelslei 151 in Zoersel. CAW Huis Noorderkempen in de Oude Baan 27 in Brasschaat. CAW Huis ZORA in de Mechelsesteenweg 131-135 in Mortsel. Mensen kunnen er binnenlopen zonder afspraak op maandag tussen 13 en 16u en op donderdag tussen 16 en 19u. Uiteraard is het CAW daarnaast ook telefonisch en digitaal bereikbaar. Contact opnemen of iemand de weg wijzen naar een CAW Huis? Een overzicht van alle CAW Huizen van CAW Antwerpen is te vinden op www.caw.be/huis. Daar vind je alle adressen en contactgegevens voor cliënten terug. Zorgprofessionals kunnen contact opnemen met de teamcoördinatoren van de CAW Huizen:   cawhuisvoorkempen@cawantwerpen.be cawhuisnoorderkempen@cawantwerpen.be cawhuiszora@cawantwerpen.be    
03/01/2022

HerstelVerdieping presenteert auteurspodia

In 2022 organiseren de ervaringswerkers binnen HerstelVerdieping weer enkele inspirerende auteurspodia, waarbij schrijvers vertellen over (hun) herstel. De auteurspodia vinden plaats in ontmoetingsruimte “De Klapper” (Antwerpsestraat 179, Mortsel - 3e verdieping, lift beschikbaar) en zijn gratis bij te wonen. Meer lezen en inschrijven kan hier. Op woensdag 19 januari (20u) stelt Leen Vermeulen 'Je pijn te lijf: Inzicht krijgen in de pijn, er greep op krijgen en beter mee leren omgaan' voor. Als huisarts bij Geneeskunde voor het Volk kwam Vermeulen vaak in contact met patiënten met chronische pijn en hun zoektocht naar antwoorden. Ze besloot daarom het fenomeen pijn grondig te bestuderen, met aandacht voor de psychosociale factoren van pijn. In 'Je pijn te lijf' deelt ze haar bevindingen en bedenkingen. Op woensdag 16 februari (20u) vertelt Lotte Peeters, schrijver van 'Jong en kwetsbaar,' over haar ervaringen met eetstoornissen, depressie, angst en autisme. In haar boek schetst Peeters het beeld van haar eigen ervaring én die van anderen en reikt ze tips en info aan.
03/01/2022

Infomoment Soteriahuis op 12 mei

Op 12 mei wordt er tussen 19u30 en 20u30 een gratis infomoment rond Soteriahuizen georganiseerd in Woonzorgcentrum Sint-Vincentius (Kapellensteenweg 81, 2920 Kalmthout). Een Soteriahuis is een kleinschalige therapeutische gemeenschap dat een alternatief biedt voor een psychiatrische ziekenhuisopname. In Nederland werden reeds enkele Soteriahuizen opgericht. In Vlaanderen zet een werkgroep de schouders onder het introduceren van Soteriahuizen. Tijdens het infomoment lichten Pien Leenderste (psycholoog en regiebehandelaar bij het voormalige Soteriahuis in Kloetinge), Bart Reynders (psycholoog bij Bethanië) en Dirk De Caluwé (vrijwilliger Similes en Vlaamse werkgroep Soteriahuizen) de werking van Soteriahuizen verder toe, vertellen ze over de mogelijkheden van het concept binnen het Belgische GGZ-landschap en gaan ze in gesprek met aanwezigen. In het voorjaar van 2022 zullen er nog infomomenten over Soteriahuizen worden georganiseerd doorheen Vlaanderen.  
03/01/2022

'Zorg dragen voor geestelijke gezondheid' - e-learning voor eerstelijnshulpverleners

Stad Antwerpen en Thomas More ontwikkelden 'Zorg dragen voor geestelijke gezondheid,' een e-learning rond geestelijke gezondheid voor eerstelijnshulpverleners. De e-learning, die ongeveer 1u15 duurt, kan gratis door alle eerstelijns hulpverleners gevolgd worden. De e-learning raakt verschillende thema's aan, waaronder symptomen herkennen en wanneer en hoe te verwijzen naar de juiste begeleiding en behandeling. Er wordt gedifferentieerd tussen psychische problemen en psychische aandoeningen en info meegegeven over hun voorkomen en ontstaan. Problematieken zoals depressie, angst, verslaving, zelfdoding en psychose worden aangestipt. Geprikkeld? Je vindt de e-learning hier.
03/01/2022

MoodSpace - online platform voor studenten

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ontwikkelde, in nauwe samenwerking met studenten, experten en hogeronderwijsinstellingen, het online platform MoodSpace. Via dit interactieve platform krijgen studenten op een laagdrempelige manier betrouwbare info over mentale gezondheid. Er is ruimte voor de verhalen van studenten, concrete tips, relevante podcasts en wetenschappelijk onderbouwde zelfhulpmodules om emotionele problemen het hoofd te bieden en veerkrachtig te studeren. MoodSpace bevat bovendien wegwijzers naar andere begeleiding, een infotheek en relevante informatie rond gatekeeping. De website is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels MoodSpace wil een katalysator worden om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken en om ervaringen uit te wisselen. Op de pagina Over MoodSpace ontdek je hoe je je weg vindt door MoodSpace.
03/01/2022

Online aanmeldingen bij GTB Antwerpen

GTB Antwerpen werkt vanaf januari 2022 met een provinciaal aanmeldingsformulier. Met dit formulier kan je je werkzoekenden aanmelden bij GTB, voor werkwinkels in provincie Antwerpen, voor advies, voor samenwerkingen vanuit Zorg/Welzijn en voor aanmeldingen Zelfstandig Ondernemen. Administratief medewerkers bekijken, binnen de 2 werkdagen, het dossier en verdelen deze verder over bemiddelteams. De klant wordt opgepikt door een Instroomverantwoordelijke van het bemiddelteam, die, indien nodig, contact opneemt met de klant, het profiel bekijkt en zorgt voor een toewijzing aan zichzelf of een collega. De klant wordt zo snel mogelijk uitgenodigd door de bemiddelaar die het traject zal opstarten. Met deze nieuwe aanmeldingsmethode hoopt GTB Antwerpen op een vlottere aanmelding en opstart te bereiken, zodat de geschikte bemiddelaar meteen aan de slag kan met de klant. Momenteel gelden er geen wachttijden voor GTB Antwerpen. Meer weten? Provinciaal coördinator Berdien Geys biedt een antwoord op inhoudelijke vragen. Voor technische vragen kan je terecht bij antwerpen@gtb.be.
03/01/2022

Terug Naar Werk-plan - Webinar op 24 januari

Het aantal langdurig zieken neemt in België jaar na jaar toe. In oktober 2021 werd een Terug Naar Werk-plan goedgekeurd door de federale regering. Dit plan gaat uit van een totaalaanpak, met een focus op wat men wél nog kan om er actief voor te zorgen dat mensen sneller terug hun weg naar de werkvloer vinden. Tijdens het webinar 'Terug Naar Werk' op 24 januari van 14u tot 16u wordt dit plan toegelicht. Met een interactieve workshop treden de bevoegde regioministers van Werk in debat met de verschillende stakeholders en deelnemers. Inschrijven kan via deze link.  
03/01/2022

'Iedereen is arbeidsgeschikt' - Webinar

In het webinar 'Iedereen is arbeidsgeschikt' gaan enkele deskundigen in gesprek over de impact van werk op herstel en het belang van een vroege interventie en interdisciplinaire samenwerking voor een (snelle) terugkeer naar werk. Aan de hand van goede praktijken bespreken Elien Verbeken (ervaringsdeskundige), Professor Dirk Vogelaers (Centrum voor Integratieve Geneeskunde UZ Gent), Dokter Ilse Vrient (arbeidsarts), Dokter Stefan Teughels (medisch directeur Domus Medica en huisarts), Karolien Mermans (coördinator re-integratie dienst Arbeidsongeschiktheid De Voorzorg), Luc Henau (algemeen directeur GTB) hoe arbeid mee de weg naar herstel kan plaveien.
Je kan het webinar hier bekijken.
03/01/2022

International Conference Culture & Mental Health zoekt bijdragen

Op 24 en 25 november wordt door Museum Dr. Guislain en Iedereen Leest het 'International Conference Culture & Mental Health' georganiseerd. Het congres staat in het teken van de impact van culturele interventies op mentaal welzijn en richt zich zowel op professionals binnen de GGZ als op deelnemers uit andere sectoren, incl. de academische en socio-culturele wereld. Via drie thematische luiken ('belichaamde ervaring', 'sociale rechtvaardigheid' en 'plaats'), zal het congres een podium bieden voor goede praktijken, projecten en onderzoek. Geïnteresseerden kunnen tot 28 februari een voorstel voor een presentatie of workshop indienen. Meer info over het congres en de 'call for contributions' vind je hier.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Federale & Vlaamse Overheid – http://www.psy107.be/

Vlaamse Overlegplatform Geestelijke Gezondheid provincie Antwerpen – https://www.overlegplatformgg.be/