Netwerk SaRA  / Vacatures

CGG Andante zoekt psychiater voor JOT team (jongeren op transitieleeftijd)

CGG Andante zoekt voor haar JOT team (jongeren op transitieleeftijd) een psychiater met een hart voor transitiepsychiatrie. Andante is één van de 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. Ze zijn specialisten in preventie, vroegdetectie en ambulante behandeling van ernstige psychische problemen. Als psychiater binnen het JOT team bied je gepaste en cliëntvriendelijke zorg aan cliënten met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen, op een wetenschappelijke en methodisch gefundeerde wijze. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team van hoogopgeleide collega's die inspireren en stimuleren in teamvergaderingen, intervisie en samenwerking. Je hebt een leidinggevende en faciliterende taak wat betreft de kwaliteitsvolle uitvoering van de multidisciplinaire behandeling door de verschillende betrokken teamleden. Je draagt de klinische eindverantwoordelijkheid voor de zorg aan de cliënten. Geïnteresseerd in deze boeiende uitdaging? De volledige vacature vind je hier!

ZNA Sint-Elisabeth zoekt basismedewerker mobiel psychiatrisch team transitieleeftijd

ZNA Sint-Elisabeth is op zoek naar een nieuwe basismedewerker (100%, contract van onbepaalde duur) voor haar mobiel psychiatrisch team transitieleeftijd, dat psychiatrische zorg aan huis biedt bij jongeren en jongvolwassenen (16 tot 25 jaar oud) die ernstig psychisch lijden en wiens functioneren op verschillende levensdomeinen beperkt is. Er wordt een traject van 18 maanden aangegaan, waar, in samenwerking met hun (professioneel) netwerk, wordt toegewerkt naar een verhoogd functioneren. Als basismedewerker bied je begeleiding en behandeling in hun thuisomgeving en bouw je een vertrouwensrelatie op met de patiënten en hun netwerk. Meer weten over deze boeiende uitdaging? Je vindt de volledige vacature hier!
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.