Netwerk SaRA  / Vacatures

De Kruispunten zoeken psycholoog/orthopedagoog

De Kruispunten (www.kruispunten.be) vormen een laagdrempelig inlooppunt dat kortdurende psychosociale begeleiding biedt voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar. Er is een Kruispunt in elke eerstelijnszone van het arrondissement Antwerpen. Als psycholoog/orthopedagoog onthaal je cliënten, doe je intakegesprekken en geef je advies. Ook bied je psychosociale hulpverlening en/of begeleid je groepssessies. Je werkt nauw samen in een team van hulpverleners en psychologen van verschillende organisaties om de cliënt de meest gepaste zorg te bieden of toe te leiden naar de partner/externe organisatie die dit kan bieden. Ontdek de vacature!

Zorggroep Multiversum is op zoek naar Maatschappelijk werker met voeling voor vastgoed

Binnen het IBW Multiversum wil het volwassenen team regulier wonen een schakel zijn in het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als Maatschappelijk werker werk je actief mee aan de organisatie en uitvoering van een lokaal project, gesubsidieerd vanuit de Provincie Antwerpen, in samenwerking met Beschut Wonen Multiversum en Inclusio (vastgoedvennootschap met uitgesproken sociale ambities). Naast herstel- en krachtgerichte begeleiding bieden binnen de werking regulier wonen, ga je aan de slag om de afstand tot de huizenmarkt voor personen met een psychische kwetsbaarheid te verkleinen. Je zet in op verbinding en sensibilisering van huiseigenaars, vastgoedmarkt, lokale partners en zorgzame buurten. Ontdek de volledige vacature!  

Zorggroep Multiversum zoekt Begeleider GGZ – Casemanager Kadans Wonen

KADANS staat voor Ketenaanpak Dak-en thuislozen Antwerpen Stad. Het project biedt huisvesting en begeleiding voor meerderjarige dak- en thuislozen uit Antwerpen met een meervoudige GGZ problematiek (o.a. middelen gerelateerde problemen). In de functie van Begeleider GGZ - Casemanager Kadans Wonen begeleid je cliënten met een ernstige, langdurige psychiatrische kwetsbaarheid in hun leefomgeving, bouw je mee aan het netwerk van de cliënt en werk je samen met relevante partners in het netwerk. Ook werk je mee aan de verdere ontwikkeling van het Kadans-Wonen concept van de stad Antwerpen. Bekijk hier de volledige vacature!  

De Kruispunten zoeken coördinator

De Kruispunten zijn een samenwerkingsverband waarin de partners zich ertoe verbinden om een intersectoraal team te vormen in functie van preventieve hulpverlening en een laagdrempelig onthaal voor psychosociale hulpverlening. Voor de verdere uitbouw van het hulpverleningsmodel in een nieuwe context en het vormgeven van de HUB-functie, zijn de Kruispunten op zoek naar een overkoepelend coördinator. Als coördinator van de Kruispunten initieer, ondersteun, begeleidt en zorg je voor de opvolging van verscheidene processen zoals de uitbouw van de HUB-functie, groeiprocessen en de verbinding tussen verschillende kruispuntteams en -partners. Ontdek de volledige vacature hier!

ZNA Sint-Erasmus zoekt adjunct afdelingshoofd PAAZ

ZNA Sint-Erasmus is op zoek naar een voltijdse adjunct afdelingshoofd voor de afdeling PAAZ voor onbepaalde duur. Het Acuut Traject volwassenenpsychiatrie is de verzamelnaam voor een aantal behandeleenheden die zich specifiek richten op de psychiatrische zorg voor patiënten met een acute psychiatrische zorgnood. Het Acuut Traject bevat onder andere een residentiële behandeleenheid, die bestaat uit een crisisdienst (EPSI) en twee behandelvloeren (PAAZ). Verder is er een ambulant/consultatieve eenheid (vrije raadpleging/psychiatrische spoedconsultatie) en een Mobiel Crisis Team Antwerpen (MCTA, een outreachend team). Als adjunct afdelingshoofd zal de focus vooral op de 2 PAAZ vloeren liggen. De functie van adjunct afdelingshoofd PAAZ omvat het ondersteunen van het afdelingshoofd teneinde het goed functioneren van de afdeling te verzekeren alsook het uitvoeren van de door het afdelingshoofd gedelegeerde taken en het vervangen van het afdelingshoofd indien nodig. De volledige beschrijving van deze uitdaging vind je hier!

ZNA Sint-Elisabeth zoekt basismedewerker mobiel psychiatrisch team transitieleeftijd

ZNA Sint-Elisabeth is op zoek naar een nieuwe basismedewerker (100%, contract van onbepaalde duur) voor haar mobiel psychiatrisch team transitieleeftijd, dat psychiatrische zorg aan huis biedt bij jongeren en jongvolwassenen (16 tot 25 jaar oud) die ernstig psychisch lijden en wiens functioneren op verschillende levensdomeinen beperkt is. Er wordt een traject van 18 maanden aangegaan, waar, in samenwerking met hun (professioneel) netwerk, wordt toegewerkt naar een verhoogd functioneren. Als basismedewerker bied je begeleiding en behandeling in hun thuisomgeving en bouw je een vertrouwensrelatie op met de patiënten en hun netwerk. Meer weten over deze boeiende uitdaging? Je vindt de volledige vacature hier!
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.