Netwerk SaRA  / Ervaringsdeskundigheid

UilenSpiegel | Cursus Patiëntenvertegenwoordiger

UilenSpiegel organiseert een cursus patiëntenvertegenwoordiging. Een vorming van zeven volledige lesdagen om inzicht te verschaffen in het hoe en wat van patiëntenvertegenwoordiging en je op weg te helpen als patiëntenvertegenwoordiger in de geestelijke gezondheidszorg. Deze cursus richt zich specifiek naar (ex-)patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg die in beleidsvergaderingen de stem van de patiënt (willen) vertolken.

De cursus gaat door van eind april tot eind juni (7 lesdagen) en vindt plaats te Leuven.

Meer info kan je vinden op de website.

Inschrijven kan tot en met 22 maart.

Vorming voor ervaringsdeskundigen | Herstelondersteunend werken binnen de langdurige zorg

Heb jij de opleiding Basistraject Ervaringswerker GGZ voltooid? Dan biedt Thomas More graag de workshop Herstelondersteunend werken binnen de langdurige zorg aan. Deze workshop wordt verzorgd door Hildegard Jansens. Zij werkt in het psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen te Zoersel waar ze actief ruimte creëren voor het herstel van de bewoners. Tijdens deze navormingsdag zal zij vertellen over hun zoektocht in het herstelondersteunend werken. Wat is er helpend, welke uitdagingen komen er op je pad en op welke manier werken ze hierbinnen samen met ervaringswerkers.

Vorming voor ervaringsdeskundigen | Communicatie (3-daagse workshop)

Heb jij de opleiding Basistraject Ervaringswerker GGZ voltooid? Dan biedt Thomas More graag de 3-daagse workshop Communicatie aan. In deze navorming zal je je verder verdiepen in hoe te communiceren in complexe situaties. Goed communiceren is sowieso een must in het werkveld, maar de éne situatie is uiteraard de andere niet.

HerstelAcademie SaRA | Maandelijkse herstelcafés

Een herstelcafé is een ontmoetingsmoment tussen mensen die met elkaar in gesprek gaan over (hun) psychische kwetsbaarheid, herstel, zorgen en hoop. Om zo van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen in het herstelproces. Het herstelcafé wordt telkens begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Elke maand wordt er gepraat en nagedacht over een ander thema rond herstel, dat door de deelnemers zelf wordt gekozen. Iedereen is welkom.  De herstelcafés gaan door op drie locaties:
  • elke eerste dinsdag van de maand:
    • Geneeskunde voor het Volk Hoboken, Cdt. Weynsstraat 85, 2660 Antwerpen
  • elke tweede dinsdag van de maand:
    • de KlApper (ontmoetingsruimte derde verdiep van De Link), Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel
  • elke vierde dinsdag van de maand:
    • Beschut Wonen Antwerpen, Falconrui 51, 2000 Antwerpen
Inschrijven via deze link. Meer info en contact Roel Koeken (Ervaringsdeskundige Netwerk SaRA) roel.koeken@netwerksara.be 0471 44 69 91

Netwerk SaRA zoekt ervaringsdeskundigen voor groepssessies

Voor het groepsaanbod binnen psychologische zorg in de eerste lijn zijn we binnen Netwerk SaRA op zoek naar ervaringsdeskundigen die samen met geconventioneerde klinisch psychologen of orthopedagogen groepssessies willen begeleiden. Ervaring in werken met groepen is een meerwaarde, maar niet noodzakelijk. Vorming en intervisie worden voorzien vanuit Netwerk SaRA SaRA. Meer informatie en contactgegevens kan je hier vinden.

Netwerk SaRA zoekt ervaringsdeskundigen familie- en cliëntperspectief (op vrijwillige basis)

Wil je mee nadenken over hoe we aan een betere geestelijke gezondheidszorg kunnen bouwen in de regio Antwerpen, Voor- en Noorderkempen? Heb je zin om je mee te buigen over complexe vraagstukken met een reële impact op het GGZ-landschap en om de belangen van cliënten en hun naasten mee te behartigen? Netwerk SaRA zoekt ervaringsdeskundigen (familie- en cliëntperspectief) die op vrijwillige basis vertegenwoordigend werk willen opnemen op beleidsniveau. Lees de volledige oproep hier!
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.