Regio

SaRA richt zich tot alle (jong-)volwassenen van 16 tot 65 jaar binnen arrondissement Antwerpen, met uizondering van de Rupelgemeenten.

Het netwerk heeft de intentie zich in de toekomst zoveel mogelijk af te stemmen op de eerstelijnszones. Volgende eerstelijnszones vallen volledig binnen het huidig werkingsgebied van SaRA:

Meer informatie over de doelstellingen van de eerstelijnszones vindt u hier: https://www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszones

 

 

Regio