Netwerkstructuur

SaRA is een samenwerkingsverband dat streeft naar een brede gedragenheid. Partners uit verschillende sectoren bundelen de krachten om kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg te bieden in het werkingsgebied. Dit kunnen we enkel realiseren met grote betrokkenheid van mensen die ervaring hebben met de hulpverlening en hun familie en naasten.

SaRA heeft een niet-hiërarchische overlegstructuur waarbij we de balans vinden tussen inclusief en resultaatsgericht werken. We gaan uit van een netwerk administratief organisatiemodel (NAO). Hieronder kan je een schema vinden van de overlegstructuur.

Netwerkstructuur

Structuur - met duiding voorzitterschap

Structuur - met duiding voorzitterschap