Strategische themagroepen

Transversale (tijdelijke) themagroepen met inzet op concrete doelstellingan van het strategisch plan:

  • Gedeelde zorg over de lijnen heen
  • Uitrol en verdieping functie 2
  • Gezond en betaalbaar wonen
  • Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorgen

 

Strategische Themagroepen

Themagroep Gedeelde zorg over de lijnen heen

Doelstelling:

Deze themagroep heeft tot doelstelling intersectoraal in te zetten op toegankelijk onthaal zodat alle mensen die geconfronteerd worden met welzijns- en (geestelijke) gezondheidsproblemen eenvoudig en laagdrempelig toegang krijgen tot alle noodzakelijke hulpverlening. Meer informatie over de doelstelling is te lezen in het visiedocument onderaan.

Voorzitter(s):

Geplande vergaderingen: Voor de vergaderkalender klikt u hier

Documenten: Voor de verslagen van de themagroep klikt u hier

De samenstelling van de themagroep kan je hieronder downloaden.

Themagroep: Uitrol en verdieping functie 2

Om mensen die kampen met psychiatrische problemen te kunnen behandelen in de thuiscontext worden mobiele werkingen uitgebouwd. Deze werkingen worden gerealiseerd vanuit bevriezing van bedden in de psychiatrische ziekenhuizen. Binnen de themagroep staan visieontwikkeling, samenwerking en afstemming met andere zorgvormen en concrete operationalisering centraal.

Voorzitter(s):

Geplande vergaderingen: Voor de vergaderkalender klikt u hier

Documenten: Voor de verslagen van de themagroep klikt u hier

De samenstelling van de themagroep kan je hieronder downloaden.

 

Themagroep: Gezond en Betaalbaar Wonen

Doelstelling: Deze themagroep neemt het initiatief om intersectoraal in te zetten op gezond en betaalbaar wonen voor kwetsbare doelgroepen binnen ELZ Voorkempen, Noorderkempen en Noord- Antwerpen. Volgende doelstellingen staan daarbij centraal:

  • In kaart brengen huidige capaciteit en toewijzingsbeleid gemeenten;
  • Vermeerderen capaciteit voor mensen die sociaal huren;
  • Doelstelling inbrengen bij eerstelijnszones en lokale besturen;
  • Samenwerkingsmogelijkheden met lokale partners onderzoeken en concretiseren

Voorzitter(s):

Geplande vergaderingen: Voor de vergaderkalender klikt u hier

Documenten: Voor de verslagen van de themagroep klikt u hier

De samenstelling van de themagroep kan je hieronder downloaden.

 

Themagroep "terugbetaling eerstelijnspsychologische zorgen"

Momenteel zijn we de procedure m.b.t. terugbetaling van de eerstelijnspsychologische zorgen binnen het werkingsgebied van SaRA aan het uitwerken. Daartoe werd een themagroep opgestart met de stakeholders.

Verslaggeving van de themagroep vindt u hier.

 

 

 

Volgende data voor de bijeenkomst van de themagroep zijn gepland op:

  • Maandag 18 maart van 11u tot 13u – CGG Andante (Herculusstraat 17 - Berchem)
  • Dinsdag 23 april van 9u tot 11u – CGG Andante (Herculusstraat 17 - Berchem)

.Meer algemene informatie is terug te vinden via volgende linken:

Intussen kan men ziich met vragen richten tot de netwerkcoördinatoren:

Themagroep