Netwerkplatform functie 4: (semi-)residentiële diagnostiek en behandeling

Doelstellingen:

  • Onderzoeken hoe de rol en de functie van de (semi-)residentiële zorg binnen het kader van art. 107 kan worden geherdefinieerd en van gedachten wisselen over intramurale effecten die zich als gevolg daarvan binnen de (semi-)residentiële zorg afspelen.
  • Onderzoeken hoe het (semi-)residentieel aanbod meer op elkaar kan worden afgestemd. Deze afstemming gebeurt op provinciaal niveau via het PZ-PAAZ overleg.

Binnen de tendens naar meer vermaatschappelijking van zorg blijft (semi-)residentiële zorg belangrijk voor alle mensen met psychiatrische problemen die:

  • Alleen gediagnosticeerd kunnen worden op basis van uitgebreide observatieperiodes;
  • Alleen geholpen kunnen worden op basis van gespecialiseerde en intensieve residentiële behandeling;
  • Nood hebben aan time-out om de mantelzorgers tijdelijk te ontlasten;
  • Geen beroep kunnen doen op sociale steunsystemen;
  • Nood hebben aan 24u (medisch) toezicht.

Voorzitters:

Geplande vergaderingen: Voor de vergaderkalender klikt u hier

Documenten: Voor de verslagen van netwerkplatform functie 4 klikt u hier

De samenstelling van netwerkplatform functie 4 kan je hieronder downloaden.

 

Netwerkplatform functie 4: (semi-)residentiële diagnostiek en behandeling