Netwerkplatform functie 2

Netwerkplatform functie 2 heeft als doelstelling via overleg meer afstemming en samenwerking realiseren tussen alle outreachende behandel- en begeleidingsteams die actief zijn in het werkingsgebied van SaRA en een specifiek aanbod hebben voor personen met een psychische kwetsbaarheid.

Voorzitters:

Geplande vergaderingen: Voor de vergaderkalender klikt u hier

Documenten: Voor de verslagen van netwerkplatform functie 2 klikt u hier

De samenstelling van netwerkplatform functie 2 kan je hieronder downloaden.

Netwerkplatform functie 2: outreachende hulpverlening in de thuisomgeving