Wijzigingen in het aanbod van de mobiele teams

Wijzigingen in het aanbod van de mobiele teams

Graag stellen we u op de hoogte van wijzigingen in het aanbod van de mobiele teams die instaan voor geestelijke gezondheidszorg in de thuisomgeving in de regio Antwerpen en Voor- en Noorderkempen.

In 2019 zullen er bijkomende mobiele teams worden opgestart door partners uit netwerk SaRA (Samenwerkingsverband gemeenschapsgericht geestelijke gezondheidszorg).

Deze capaciteitsuitbreiding houdt in dat er wijzigingen optreden m.b.t. regioverdeling, doelgroep en aanmelding. We gaan tevens uit van een gefaseerde uitrol van de mobiele teams in werkingsjaar 2019.

Huidige situatie:

 

Voor (jong-)volwassenen met een “ernstige psychiatrische aandoening” die op meerdere domeinen van het leven (wonen, persoonlijke verzorging, relaties, werk, financiën, …) moeilijkheden ondervinden, waarbij er nood is aan behandeling en zorg aan huis.

Mobiel Team Kompaan

Regio:

 • Noorderkempen:  Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Kapellen, Brasschaat
 • Voorkempen: Zoersel, Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven
 • Noord Antwerpen: Ekeren, Berendrecht, Zandvliet, Stabroek, Schoten, en Lillo

Aanmelding: Via tel: 0470 21 21 48 of mail dorien.janssens@emmaus.be

Mobiel Team Multiversum

Regio:

 • Zuid-Oost-Rand Antwerpen:  Mortsel, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Borsbeek
 • Antwerpen Zuid: Wilrijk, Hoboken, Kiel (2020)
 • Antwerpen Oost: Deurne, Wommelgem, Borgerhout (buiten de singel)
 • Antwerpen Centrum: Berchem (buiten de singel)

Aanmelding: Momenteel is er geen aanmelding mogelijk wegens verwerking van de wachtlijst en reorganisatie binnen PZ Multiversum (reallocatie van bedden)

Voor (jong-)volwassenen in crisis met een acute nood aan psychiatrische zorg aan huis.

Mobiel Crisis Team Antwerpen (ZNA)

Regio - postcodes: 2000,2018, 2020, 2050, 2060, 2100, 2140 en 2600

Aanmelding: Via tel: 03 217 77 50 (aanmelding door arts)

Wat is er nog belangrijk om te weten?

 • In 2019 plannen we de geleidelijke opstart van twee bijkomende teams (Mobiel Team ZNA en Mobiel Crisis Team Multiversum) met als doel op het einde van het jaar operationeel te zijn. We zullen periodiek communiceren via verschillende kanalen (nieuwsbrief, website www.netwerksara.be,...) over deze opstart.
 • We voorzien een zorgvuldige overdracht van mensen die momenteel in zorg zijn bij de mobiele teams in onderlinge afstemming en met de mobiele teams uit de naburige netwerken.
 • De mobiele teams die momenteel actief zijn nemen enkel nog aanmeldingen aan die binnen hun werkingsgebied passen.
 • We volgen in de mate van het mogelijke de indeling van de eerstelijnszones. Dit betekent dat de gemeentes Ranst en Zwijndrecht in de toekomst kunnen rekenen op de mobiele teams van de naburige netwerken geestelijke gezondheidszorg. Verwijzers in die gemeentes zullen, eens dat kan, geïnformeerd worden door de teams die daar de zorg zullen opnemen.

Een verantwoorde verdere uitrol van de mobiele teams die instaan voor geestelijke gezondheidszorg in de thuisomgeving, vraagt de nodige aandacht en zorg. Dit is belangrijk zowel met het oog op het realiseren van kwalitatieve hulpverlening als de inlooptijd voor het personeel.

Daarom zijn we u zeer dankbaar voor uw begrip en geduld! We engageren ons om u op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

Helga Peeters & Ewout Van Hove

Netwerkcoördinatie SaRA - www.netwerksara.be