Stand van zaken terugbetaling eerstelijnspsychologische zorgen

Stand van zaken terugbetaling eerstelijnspsychologische zorgen

SaRA is het Samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg regio Antwerpen en regio voor- en noorderkempen. Via een sterke inzet op samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnspartners wensen we toegankelijke en vraaggerichte zorg-op-maat te realiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid wordt vanuit het GGZ-netwerk SaRA van start gegaan met de organisatie van de eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen (18-64 jaar) die kampen met de meest voorkomende psychische problemen (depressie- en angstproblemen en problematisch alcoholgebruik). Het betreft daabij het aanbieden van kortdurende interventies die worden terugbetaald (maximaal vier sessies, éénmalig verlengbaar met nogmaals vier sessies). Deze sessies omvatten: detectie en diagnostiek, algemene psychologische zorg, zelfredzaamheid bevorderen, oplossingsgerichte behandeling, psycho-educatie, begeleide zelfhulp, doorverwijzing bij complexe problematiek, eventuele rapportering aan de verwijzer. De vergoeding voor de eerste sessie van 60 minuten voor indicatiestelling bedraagt 60€. Daarna 45€ per sessie van 45 minuten.

Meer informatie over het kader is terug te vinden op de website van de Federale Overheidsheidsdienst Volksgezondheid via deze link.

De eerste aanvraagperiode voor kandidaat klinisch psychologen/orthopedagogen werd afgesloten op 11 februari 2019.

In maart 2019 maakt SaRA een lijst op van klinisch psychologen/orthopedagogen. Vervolgens worden er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de kandidaten die in aanmerking komen.

Als het samenwerkingsmodel voor de terugbetaling van de eerstelijnspsychologische zorg is bekrachtigd in het werkingsgebied, dan kunnen de eerstelijnspsychologische sessies vanaf 1 april 2019 doorgaan en gefactureerd worden.

Meer informatie via helga.peeters@netwerksara.be of ewout.vanhove@netwerksara.be