Oproep kandidaten voor eerstelijnspsychologische zorg

Oproep kandidaten voor eerstelijnspsychologische zorg

Betreft: Oproep klinisch psychologen en orthopedagogen m.b.t. eerstelijnspsychologische zorg

SaRA is het Samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg regio Antwerpen en regio voor- en noorderkempen. Via een sterke inzet op samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnspartners wensen we toegankelijke en vraaggerichte zorg-op-maat te realiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid wordt vanuit het GGZ-netwerk SaRA van start gegaan met de organisatie van de eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen (18-64 jaar) die kampen met de meest voorkomende psychische problemen (depressie- en angstproblemen en problematisch alcoholgebruik). Het betreft daabij het aanbieden van kortdurende interventies die worden terugbetaald (maximaal vier sessies, éénmalig verlengbaar met nogmaals vier sessies). Deze sessies omvatten: detectie en diagnostiek, algemene psychologische zorg, zelfredzaamheid bevorderen, oplossingsgerichte behandeling, psycho-educatie, begeleide zelfhulp, doorverwijzing bij complexe problematiek, eventuele rapportering aan de verwijzer. De vergoeding voor de eerste sessie van 60 minuten voor indicatiestelling bedraagt 60€. Daarna 45€ per sessie van 45 minuten.

Meer informatie over het kader is terug te vinden op de website van de Federale Overheidsheidsdienst Volksgezondheid via deze link.

We doen een oproep naar geïnteresseerde klinisch psychologen/orthopedagogen die samen met ons willen pionieren om dit nieuw model vorm te geven. Kandidaten die eerstelijnspsychologische sessies wensen uit te voeren in het werkingsgebied SaRA kunnen hun gegevens digitaal indienen via dit formulier.

Volgende verwachtingen worden gesteld:

  • 3j relevante ervaring en in bezit diploma master in de klinische psychologie/orthopedagogie
  • Bereidheid om voor minstens 4 sessies per week in te tekenen (bij voorkeur meer)
  • Bereidheid om een verwijsnetwerk uit te bouwen, met specifieke aandacht voor de eigen eerstelijnszone
  • Bereidheid tot volgen opleiding en intervisie georganiseerd door SaRA
  • Bereidheid tot publicatie eigen gegevens op website SaRA

We gaan graag in dialoog met geïnteresseerden over de mogelijke locatie voor de uitvoering van de sessies. We denken hierbij dat het belangrijk is om goede contacten en inbedding in de desbetreffende eerstelijnszone mogelijk te maken.

De eerste aanvraagperiode wordt afgesloten op 11 februari 2019.

Tegen 1 maart 2019 maakt SaRA een lijst op van klinisch psychologen/orthopedagogen. Vervolgens worden er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de kandidaten die in aanmerking komen.

Als het inhoudelijk model van de terugbetaling van de eerstelijnspsychologische zorg is bekrachtigd in het werkingsgebied, dan kunnen de eerstelijnspsychologische sessies vanaf 1 april 2019 doorgaan en gefactureerd worden.

Meer informatie via helga.peeters@netwerksara.be of ewout.vanhove@netwerksara.be