Luisterlijn Similes

Luisterlijn Similes

Similes is een vereniging van en voor familie van psychisch kwetsbare mensen.

Recente cijfers tonen aan dat één op vier mensen vroeg of laat af te rekenen heeft met min of meer ernstige psychische problemen. Dat is een verontrustend hoog cijfer. Als we ervan uitgaan dat elk van die mensen in een of andere (gezins)vorm samenleeft met drie anderen, dan kan het niet anders of ieder van ons is op een bepaald moment in zijn leven betrokken partij.

Geestelijke gezondheidsproblemen zijn ook nu nog moeilijk bespreekbaar. Ook wie zorg draagt voor iemand die psychisch kwetsbaar is, krijgt te maken met vooroordelen. Lotgenotencontact kan helpen.

Je kan daarom terecht bij de luisterlijn van Similes van 10u tot 12u op het nummer 016 244 200.