Coaching en vorming

Beroepshalve kom je mogelijks in contact met personen met een psychische hulpvraag. Meer nog, het kan zijn dat je als hulpverlener de zorg en ondersteuning van deze personen en hun omgeving opneemt. Dergelijke hulpverlening kan echter veel vragen oproepen, zowel bij jou als bij deze personen zelf.

De partners van netwerk SaRA bundelen de krachten om hun hun expertise en terreinkennis ter beschikking te stellen. In wat volgt kan je een overzicht vinden.Basisvorming dialectische gedragstherapie

Deze vorming wordt georganiseerd vanuit Monding (PZ Bethaniënhuis).

Monding heeft een jarenlange ervaring in het aanbieden van dialectische gedragstherapie (DGT) aan mensen met ernstige emotieregulatieproblemen. Het multidisciplinair team biedt een combinatie van verbale en non-verbale vertalingen van het DGT-behandelaanbod.

Tijdens een vierdaagse vorming worden enkele basisideeën uit DGT toegelicht en en worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de werkinstrumenten.

Wanneer:

De vorming gaat door in 2019 op dinsdag 12/2, donderdag 28/2, dinsdag 12/3 en donderdag 28/3, telkens van 9.30 tot 17 uur.

Waar:

Je bent welkom in gebouw 5 - zaal Forum (1ste verdieping), PZ Bethaniënhuis in Zoersel, 03 380 32 95.

Kostprijs:

 • 240 euro, voor de vier dagen, inclusief broodjeslunch.
 • Inschrijven via: els.marien@emmaus.be
 • Betaling: op rekeningnummer BE44 4049 0068 3145 van PZ Bethaniënhuis, met vermelding basisopleiding DGT & naam.

Meer informatie is terug te vinden in onderstaande link:

http://www.pzbethanienhuis.be/Emm2/Evenementen/Basisvorming-dialectische-gedragstherapie.html

 • Donderdag 15/11/2018 van 13u30- 16u: ‘Normaal doen in ongewone omstandigheden’

In deze vorming bespreken we hoe je jezelf kan blijven in ongewone omstandigheden. Hoe ga je om met vreemde verzoeken ? Met een verwijtende toon ? Met ondankbaarheid of juist te grote verwachtingen ? Met andere normen of duidelijk afwijkende en soms ongezonde gewoontes ?

Na een algemene inleiding wordt vertrokken vanuit de ervaringen van de deelnemers om te spreken over basishouding / bejegening / het omgaan met mensen die psychiatrisch ziek zijn.

Deze vorming wordt verzorgd door mensen van de dienst PZT De Sprong.

 • Dinsdag 05/02/2019 van 13u –16u: Suïcidepreventie

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld 5 à 6 mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. Daarom biedt de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg een halve dag vorming aan voor eerstelijnswerkers.

In deze vorming wordt stil gestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan.

Je mag een interactieve vorming verwachten met een combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen komen aan bod:

Hoe vaak komt zelfdoding voor? / Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit? / Wat zijn de risicofactoren? / Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit? / Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?

Deze vorming wordt verzorgd door mensen van CGG Andante suïcidepreventie

 • Donderdag 07/03/2019 van 13u30- 15u30: Zin in waanzin? Werken bij mensen met een psychotische problematiek

Omgaan met iemand die een psychose doormaakt kan soms een bevreemdende ervaring zijn. Dikwijls is het moeilijk in te schatten hoe men best reageert of hoe men kan begrijpen wat er gebeurt. In deze vorming staan we stil bij de vraag hoe men een psychose kan begrijpen en hoe men hiermee kan omgaan. Doel is om samen na te denken over ervaringen en vragen.

 Deze vorming wordt verzorgd door mensen van PZ Bethanië.

 • Donderdag 11/04/2019 van 13u- 15u: Stigma, what’s in a name?

Via deze vorming gaan we op zoek naar hoe stigma een plaats kent binnen de belevingswereld van patiënten. Er wordt een uiteenzetting gegeven over stigma en de gevolgen hiervan op de resocialisatie. Binnen PZ Bethaniënhuis maken we hier ruimte voor doormiddel van het stigWA-project. Graag willen we deelnemers inspireren om bewust te worden van stigma via het delen van informatie en een getuigenis van onze ervaringswerker. 

1u getuigenis en 1u uitleg rond stigma.

Deze vorming wordt verzorgd door mensen van PZ Bethanië.

 • Donderdag 13/06/2019 van 13u30- 16u: ‘Niet wachten tot de emmer overloopt’

In deze vorming bespreken we onze eigen grenzen.    Wat is nog te dragen ? Wanneer gaat het te ver ? Wanneer gaat de cliënt “er echt over” ? vanaf wanneer is de angst te groot ? En wat doen we dan ? Gedreven als we zijn om de meest kwetsbare mensen te ondersteunen lopen we niet graag weg.

Na een algemene inleiding over grenzen, benadeling, agressie, … vertrekken we vanuit de verhalen van de deelnemers om na te denken over wat ons uitput, wegjaagt, bang maakt, …  En wat we daaraan/daarmee kunnen doen.

 Deze vorming wordt verzorgd door mensen van de dienst PZT De Sprong.

Praktische informatie

Alle vormingen gaan door op de campus van PC Bethanië in gebouw 2. Andreas Vesaliuslaan 39 - 2980 Sint-Antonius Zoersel

Er is mogelijkheid om te parkeren aan gebouw 1.

De vormingen zijn gratis. Inschrijven via: ggz.vormingen@emmaus.be

Aanbod Mobiele Teams Antwerpen (MTA)

Doelgroep: alle hulp- en zorgverleners die een actieve functie hebben binnen het systeem (gezinshulp, buurtwerkers,...).

Tarief: 250€ per dagdeel (exclusief verplaatsing)

Informatie over psychiatrische ziektebeelden:

 • Psychotische stoornissen
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Stemmingsstoornissen
 • ...

Basishouding en communicatie: Hoe omgaan met een cliënt met een psychiatrische problematiek?

Contactpersonen:
Nele Sauviller - 0494 11 40 04
Katrien Aertgeerts - 03 296 05 71

wwww.multiversum.care

 

Aanbod CGG Andante

Doelgroep: alle hulp- en zorgverleners die een begeleidende functie hebben (huisartsen, opvoeders, maatschappelijk werkers,...).

Tarief: 75€ per uur (exclusief verplaatsing)

Ondersteunen van teams: Coaching aan teams en hulpverleners bij een concrete casus van een cliënt met een psychiatrische problematiek.

Bijdrage aan de behandeling van cliënten: bijwonen van cliëntbesprekingen.

Contactpersoon
Anne Grimon - 03 270 37 77

www.andante.be

 

Suïcidepreventie CGG Andante

Doelgroep: alle hulp- en zorgverleners met suïcidegerelateerde ondersteuningsvragen (vorming, training en coaching).

Tarief: 75€ per uur (exclusief verplaatsing)

Vorming en training: risicofactoren en signaalherkenning, bespreekbaar maken van suïcidaliteit, risico-inschatting en doorverwijzing, eigen beleving van de hulpverlener, zorg na een suïcidepoging en zorg voor nabestaanden komen daarbij aan bod. Vaardigheden worden ingeoefend.

Coaching: ondersteuning in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid binnen de organisatie.

Advies en consult: bij vragen over suïcide, implementeren beleid, organiseren van activiteiten met een preventieve waarde, casusbesprekingen 

Contactpersoon
Charlotte Aertssen - 03 620 10 20

www.andante.be

 

Verslaving CGG VAGGA

Doelgroep: alle hulp- en zorgverleners met verslavingsgerelateerde ondersteuningsvragen (vorming, training en coaching, advies en consult).

Tarief: 75€ per uur non-profit, 150€ per uu profit (exclusief verplaatsing)

Vorming en training: informatie en/of vaardigheden op maat aanreiken over het drugthema (producten, signaalherkenning, hoe cliënten motiveren tot gedragsverandering)

Coaching: procesbegeleiding bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid, met aandacht voor zowel het voorkomen als het efficiënt omgaan met problemen.

Advies en consult: bij vragen over middelen, implementeren beleid, organiseren van activiteiten met een preventieve waarde, casusbesprekingen

Contactpersoon
Preventie CGG VAGGA - 03 256 91 41

www.vagga.be

 

Vroegdetectie en -interventie VDIP (CGG Andante en CGG VAGGA)

Doelgroep:  alle hulp- en zorgverleners op de eerste lijn (huisarts, CLB, JAC, CAW, …) die in contact komen met jongeren en jongvolwassenen met beginnende ernstige psychiatrische problemen.

Tarief: 75€ per uur (exclusief verplaatsing)

Vorming en training:

 • leren herkennen van eerste tekenen van ernstige pathologie, voornamelijk m.b.t. psychose.
 • leren omgaan met moeilijk verwijsbare cliënten met geen of zeer beperkt probleembesef (zorgmijders).

Contactpersoon
Bart Haerens - 03 216 02 54

www.vdip.be

Aanbod Mobiele Teams Antwerpen (MTA)

Doelgroep: alle hulp- en zorgverleners die een actieve functie hebben binnen het systeem (gezinshulp, buurtwerkers,...).

Tarief: 250€ per dagdeel (exclusief verplaatsing)

Supervisie: coaching betreffende concrete casus aan hulpverleners in het werkveld.

Contactpersonen:

Nele Sauviller - 0494 11 40 04

Katrien Aertgeerts - 03 296 05 71

Niet gevonden wat je zocht? Wil je graag een vorming die meer op maat is van jouw voorziening? Contacteer dan een van de covoorzitters functie 1 van SaRA, Veerle Van der Velde of Anne Grimon.

De Herstelacademie SaRA biedt vormingen aan rond herstel, psychische kwetsbaarheid en veerkracht op verschillende locaties in de regio Antwerpen en Voor- en Noorderkempen.

Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.herstelacademie.be/antwerpen.html

Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheid (OP WEGG)

Doelgroep: alle netwerkpartners, onderwijs, eerste lijn, …

Tarieven: 60 euro per uur

Vorming:

 • Wordt gegeven door ervaringsdeskundigen vanuit OP WEGG;
 • Thema’s: herstelvisieherstelondersteunende zorg, herstelverhaal brengen, cliëntenparticipatie, inzet van ervaringsdeskundigen, …

OP WEGG bekijkt steeds de vraag en doet dan een aanbod op maat.

Contactpersonen:

Els Draeck en Wendy Gabriëls - 03 609 33 40

www.oggpa.be

Pagina in opbouw.

Je kan interessante studiedagen terugvinden op de website van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg (OGGPA) door hier te klikken.

Netwerk SaRA wordt via een vormingsaanbod ondersteund door de FOD-Volksgezondheid.

Je kan het actuele overzicht vinden door hier te klikken.